Zwardoń 180, 34-373 Zwardoń
Drewniana góralska Chata z bala z basenem na wyłączność wraz z sąsiadującą stodołą z paleniskiem. Roztacza się z niej wspaniały widok na dolinę i sąsiednie szczyty (Barania Góra, Czantoria).

Ups, ta oferta już wygasła

18-01-2020 - 25-01-2020
do 8 osób
Oferta rezerwacji
Cena całkowita za pobyt:

4600

Wysokość przedpłaty:

1600

Pozostała kwota do zapłaty:

3000

Oferta obejmuje:

Całą Chatę Zwierzówkę na wyłączność razem ze stodołą, pakiet drewna do kominków, sanki , bliskość wyciągu Zwardoń SKI.

Regulamin i zasady anulacji:

Przyjmuje się, że w momencie dokonania rezerwacji i wpłaty bezzwrotnego zadatku Gość (Najemca) oraz jego współtowarzysze (inne osoby tworzące grupę i zamieszkujące Chatę) zapoznali się z niniejszym regulaminem i nie wnoszą do niego zastrzeżeń. UWAGA! 1. Właściciel Chat informuje, a Gość przyjmuje do wiadomości i nie zgłasza uwag, że ze względu na zabytkowy charakter budynków Chaty zgodnie z przepisami obowiązującego prawa NIE SPEŁNIAJĄ wszystkich warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki mieszkalne nowobudowane. W budynkach występują m.in. ponadwymiarowe progi, strome schody bez balustrad, drewniane podłogi z dużymi szparami i miejscowymi uszkodzeniami mechanicznymi, posadzki kamienne w łazienkach, ostre krawędzie (również w okolicach basenu), balustrady z poziomymi elementami. Teren zewnętrzny w okresie zimowym może być pokryty lodem – o zabezpieczenie terenu oraz odśnieżanie w okresie zimowym odpowiedzialny jest Gość. 2. Gość wraz z pozostałymi osobami tworzącymi grupę (wraz z dziećmi, za które pełną odpowiedzialność ponoszą rodzice/ opiekunowie), będzie użytkował Chatę w określonym terminie na WYŁĄCZNĄ SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ. 3. Gość zobowiązuje się do szczegółowego zaznajomienia innych uczestników pobytu z niniejszym regulaminem. Gość – osoba dokonująca rezerwacji Chaty jest odpowiedzialny za czyny i zaniechania współuczestników pobytu. 4. Gość oraz osoby mu towarzyszące powinni korzystać z przestrzeni Chat i terenu przyległego w sposób odpowiedzialny, z należytą uwagą i starannością, celem uniknięcia zwykłego ryzyka związanego z poruszaniem się w postaci nieszczęśliwego wypadku (potknięcia, poślizgi, uderzenia itp.). 5. Właściciel Chat informuje, że PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE DZIECI PODCZAS POBYTU W CHACIE PONOSZĄ ICH RODZICE I OPIEKUNOWIE. 6. Rodzice (opiekunowie) dzieci są bezwzględnie zobowiązani do zwrócenia szczególnej uwagi na bezpieczne poruszanie się dzieci po Chatach i terenie przyległym. Właściciel zaznacza, że dzieci bezwzględnie nie mogą same przebywać w takich rejonach jak basen, przy kominkach, przy palenisku w stodole, palenisku w piwnicy, na tarasach, schodach. II. Rezerwacja 1. Rezerwacja Chaty (wpłata zadatku) oznacza jednocześnie akceptację regulaminu. 2. Ze względu na poszanowanie sąsiadów oraz z obawy o Chaty nie można ich wynajmować na imprezy typu: kawalerskie, panieńskie. III. Ceny za wynajem 1. Obowiązujące ceny wynajmu Chaty podawane są indywidualnie i zależą od liczby dób wynajmu i okresu (pory roku). 2. Cena wynajmu uwzględnia wszystkie podatki i opłaty dodatkowe tzn. opłaty za media, prąd, wodę. Standardowo w cenie jest także skrzynia drewna do kominka i ogniska w stodole /Chata Zwierzówka/ i piwnicy /Chata Jankowa/ (Szczegóły dotyczące zakupu dodatkowego drewna określone w ofercie). Cena podana w danym okresie jest stała i dotyczy wyłącznie liczby osób określonej w ofercie (dzieci to też osoby). Maksymalna liczba osób w Chacie Zwierzówka to 8 a w Chacie Jankowa to 12. Większa liczba osób wymaga uzgodnienia z Właścicielem. IV. Przyjazd i wyjazd Gości, odbiór kluczy, płatność 1.Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00 i kończy o godz. 11.00 dnia następnego. 2.Zameldowanie odbywa się od godziny 15.00 do 20.00. Istnieje opcja późnego zameldowania - w takim wypadku wymagany jest wcześniejszy kontakt z Właścicielem w celu potwierdzenia takiej możliwości. 3.Opuszczenie Chaty przez Klienta w ostatnim dniu pobytu powinno nastąpić do godziny 11:00. 4.Przekazanie kluczy oraz ich odbiór przez naszego przedstawiciela odbywa się zawsze w Chacie po wcześniejszym zgłoszeniu przez Gościa i ustaleniu godziny odbioru. 5.Istnieje możliwość uzgodnienia z Właścicielem indywidualnych godzin przyjazdu i wyjazdu. 6.W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę celem przekazania kluczy, Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Właściciela telefonicznie. W razie braku kontaktu z Gościem, Właściciel zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji. 7.Procedura zameldowania wymaga okazania przez Gościa dowodu tożsamości ze zdjęciem. Wymagana jest wpłata kaucji zabezpieczającej w wysokości uzależnionej od długości pobytu (od 400zł do 2000zł)). Kaucja ta jest zwracana podczas wymeldowania. Kaucja jest zabezpieczeniem w przypadku szkód lub zniszczeń. 8.Właściciel udostępnia Chatę po uiszczeniu 100% wartości rezerwacji oraz po dokonaniu wpłaty kaucji i okazaniu dokumentu tożsamości. 9.Przy Chacie istnieje możliwość bezpłatnego zaparkowania pojazdu. Parking jest niestrzeżony, Właściciel Chaty nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony pojazd ani znajdujące się w nim mienie. Ilość miejsc parkingowych jest ograniczona (4 miejsca parkingowe). V. Obowiązki Klienta. 1. Gość zobowiązuje się używać Chaty wyłącznie w celach mieszkaniowych i nie może oddawać Chaty w podnajem ani używanie osobom trzecim. 2.W Chacie nie może przebywać większa liczba osób, niż zgłoszona w procesie rezerwacji. 3.Gość zobowiązany jest do poszanowania zasad dobrego sąsiedztwa. W przypadku, gdy Gość w sposób znaczący narusza spokój lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia najmu ze skutkiem natychmiastowym i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu opłaty za niewykorzystany okres pobytu. 4.Gość zobowiązany jest do zachowania Chaty w stanie zastanym w momencie rozpoczęcia pobytu. Przestawianie mebli oraz sprzętów AGD/RTV, będących na wyposażeniu Chaty jest zabronione. 5.W CHACIE OBOWIĄZUJE ZACHOWANIE CISZY NOCNEJ OD GODZINY 22.00 DO GODZINY 8.00 – w tych godzinach nie wolno zakłócać spokoju innym mieszkańcom okolicy. W przypadku złamania ciszy Gość jest zobowiązany do zapłaty opłaty dodatkowej, o której mowa w pkt. VII Regulaminu. Wysokość kary umownej jest potrącana z kaucji zabezpieczającej, a w przypadku braku wystarczających środków z tego tytułu, jest ona wpłacana przez Gościa najpóźniej w dniu zakończenia pobytu przy zdawaniu kluczy do Chaty. 6. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, a także wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe z jego winy lub winy osób towarzyszących Gościowi i przebywających w Chacie w okresie trwania umowy najmu Chaty. 7.W przypadku wystąpienia szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu, Gość powinien zawiadomić Właściciela. 8. Gość odpowiedzialny jest za klucze do Chaty i jej apartamentów, a w razie zagubienia - zobowiązany jest do pokrycia kosztów zakupu i montażu nowego zamka lub wkładki antywłamaniowej. Koszty te mogą być pokrywane z kaucji zabezpieczającej. 9. Gość ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody i urządzeń elektrycznych. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową Gość nie może używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, niestanowiących wyposażenia Chaty poza: komputerami, maszynkami do golenia, suszarkami do włosów i ładowarkami do telefonów komórkowych. Kategorycznie zabrania się podłączania dodatkowych grzejników, farelek, grzałek itp. 10. Gość ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę kominków służących do ogrzewania Chaty. Zabrania się pozostawiania kominków z otwartymi drzwiami oraz niezabezpieczonych. W kominkach należy palić wyłącznie drewnem kominkowym/ brykietem/rozpałką przygotowaną przez Właściciela. Zabrania się przygotowywania jedzenia w kominkach oraz spalania jakichkolwiek śmieci (opakowań, pampersów, itp.). Każdorazowo przed opuszczaniem Chaty należy upewnić się, że kominki są zabezpieczone, zamknięte i żaden żarzący się element paleniska nie opuścił kominka. 11.Ze względu na bezpieczeństwo i komfort gości palenie papierosów jest w Chacie, w stodole przy Chacie Zwierzówka oraz w piwnicy Chaty Jankowa jest ZABRONIONE. Miejsce, w którym można palić papierosy Właściciel wyznaczy na prośbę Gościa w dniu rozpoczęcia pobytu. Zabronione jest pozostawianie resztek papierosów w jakimkolwiek miejscu za wyjątkiem śmietnika. W przypadku złamania zakazu palenia, chociażby jednorazowego, Gość jest zobowiązany do zapłaty kary umownej, o której mowa w pkt. VII Regulaminu. Wysokość kary umownej jest potrącana z kaucji zabezpieczającej, a w pozostałym zakresie jest ona wpłacana przez Gościa najpóźniej w dniu zakończenia pobytu przy zdawaniu kluczy do Chaty. 12. Właściciel ma prawo odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu (któregokolwiek) rażąco naruszył warunki najmu Chaty, wyrządził szkody na mieniu Właściciela lub zakłócił zasady dobrosąsiedzkiego współżycia. 13.Bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela, zdjęcia i filmy wykonane w Chacie, na których widoczne jest wyposażenie apartamentu, nie mogą być udostępniane publicznie. Zakaz ten dotyczy w szczególności umieszczania zdjęć lub filmów na portalach internetowych i społecznościowych. 14.Chatę należy pozostawić w stanie, w którym chciałoby się ją zastać przy rozpoczęciu pobytu. Wszystkie przedmioty powinny pozostać na swoim pierwotnym miejscu. Używana pościel z łóżek oraz wszystkie ręczniki powinny być pozostawione w łazience po wynajmie. 15.W związku z obowiązującą na terenie gminy segregacją śmieci Gość jest zobowiązany do segregowania śmieci. Śmieci należy dzielić na „komunalne” (obierki, resztki jedzenia itp.) oraz pozostałe (plastik, szkło, papier, metal). Odpady komunalne należy umieszczać w pojemnikach zlokalizowanych przy drewutni przy Chacie Zwierzówka. Odpady pozostałe (plastik, szkło, papier, metal) należy w workach złożyć w skrzyni (Chata Jankowa – przy drewutni w lasku między naszą łączką a drogą; Chata Zwierzówka – na dole za rogiem Chaty). 16.Nadmiar popiołu z kominków należy wyrzucić do stalowego kontenera na śmieci lub we wskazane miejsce przez Właściciela. 17.Właściciel nie odpowiada za przerwy w dostawie prądu i wody. 18.Wynajmujący nie jest zobowiązany do zwrotu opłaty za niewykorzystany przez Najemcę okres pobytu, bez względu na przyczynę jego niewykorzystania. 19.W razie sporów mogących wyniknąć z realizacji umowy strony będą dążyć do ich polubownego rozstrzygnięcia, a ostatecznie będą one rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla Właściciela. VII. Opłaty dodatkowe. Właściciel ustala a Gość wyraża zgodę na stosowanie niżej wymienionych opłat dodatkowych potrącanych z kaucji: 1. za nie wyniesienie śmieci – 50 zł 2. za brak segregacji śmieci – 100 zł 3. za nie uprzątnięcie kuchni (nieumyte naczynia, nieumyte garnki) – 100 zł 4. za nie złożenie pościeli i ręczników w łazience – 50 zł 5. za złamanie ciszy nocnej (22:00-6:00) – 500 zł 6. za palenie wyrobów tytoniowych w Chacie/Stodole/Piwnicy – 1000 zł 7. za nie uprzątnięcie po psiaku – 100 zł