Polityka prywatności i plików cookies

 

Ta wersja polityki prywatności obowiązywała do 30 czerwca 2021 r. Aktualną wersję polityki znajdziesz tutaj.

 

 1. Niniejsza polityka prywatności i Plików Cookies określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych osób korzystających z Serwisu prowadzonego pod adresem www.slowhop.com („Serwis”). Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności użytkowników Serwisu oraz ochrony udzielonych przez niż informacji osobowych.

 2. Administratorem danych osobowych oraz Serwisu jest Slowhop spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krzywych, Krzywe 3, 19-411 Świętajno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000592852, NIP 8471615219, REGON 363261305, kapitał zakładowy w wysokości 20.000 złotych („Slowhop”).

 3. Administrator danych osobowych oświadcza, iż przetwarza dane osobowe Użytkowników jedynie w granicach powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 czerwca 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2015, poz. 2135) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). 

 4. Slowhop zbiera jedynie dane podane dobrowolnie przez Użytkownika 

 5. W Serwisie zbierane są m.in. następujące dane osobowe:
  a) imię i nazwisko,
  b) adres zamieszkania,
  c) adres e-mail,
  d) numer telefonu,
  e) numer identyfikacji podatkowej.

 6. Podanie powyższych danych jest konieczne jeżeli:
  a) Użytkownik chce dokonać Rezerwacji w Serwisie,
  b) Użytkownik chce dodać świadczoną przez siebie Usługę w Serwisie,
  c) Użytkownik chce zostać subskrybentem newslettera. 

 7. Administrator danych osobowych przetwarza nade osobowe Użytkowników jedynie w celach wskazanych w pkt 6.

 8. Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych osobowych w celach marketingowych i w celach handlowych. Nie jest to jednak warunkiem korzystania z Serwisu.

 9. Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z jego usług i udostępniać informacje o sobie. 

 10. Dane osobowe Użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim. Administrator danych osobowych nie przechowuje również danych poufnych Użytkowników takich jak kart kredytowych czy tez danych dostępu do konta bankowego. 

 11. Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe Użytkowników potrzebne do wysyłki newslettera podmiotowi zewnętrznemu na podstawie pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 12. Użytkownik ma prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu Użytkownik powinien korzystać z właściwych zakładek Serwisu lub przesłać e-mail na adres wskazany w Serwisie adres kontaktowy. 

 13. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 14. Serwis szanując prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych, zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.

 15. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Seriwsu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 16. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.slowhop.com – Slowhop spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krzywych.

 17. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a)  dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b)    tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  c)  utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 18. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 19. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  a)  „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  b)   pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  c)   „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; 
  e)   „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 

 

Zobacz także:

Zasady i regulaminy