VasaRojaus Kupolai - photos

Where will I sleep?

Common area Common area

VasaRojaus Kupolai - Where will I sleep?
VasaRojaus Kupolai - Where will I sleep?
VasaRojaus Kupolai - Where will I sleep?
VasaRojaus Kupolai - Where will I sleep?
VasaRojaus Kupolai - Where will I sleep?
VasaRojaus Kupolai - Where will I sleep?
VasaRojaus Kupolai - Where will I sleep?
VasaRojaus Kupolai - Where will I sleep?
VasaRojaus Kupolai - Where will I sleep?
VasaRojaus Kupolai - Where will I sleep?

Mažasis Kupolas

VasaRojaus Kupolai - Mažasis Kupolas
VasaRojaus Kupolai - Mažasis Kupolas
VasaRojaus Kupolai - Mažasis Kupolas
VasaRojaus Kupolai - Mažasis Kupolas

Didysis Kupolas

VasaRojaus Kupolai - Didysis Kupolas
VasaRojaus Kupolai - Didysis Kupolas
VasaRojaus Kupolai - Didysis Kupolas
VasaRojaus Kupolai - Didysis Kupolas
VasaRojaus Kupolai - Didysis Kupolas

Jurta

VasaRojaus Kupolai - Jurta
VasaRojaus Kupolai - Jurta
VasaRojaus Kupolai - Jurta
VasaRojaus Kupolai - Jurta
VasaRojaus Kupolai - Jurta

What will I eat?

VasaRojaus Kupolai - What will I eat?
VasaRojaus Kupolai - What will I eat?
VasaRojaus Kupolai - What will I eat?
VasaRojaus Kupolai - What will I eat?

Will I not be bored?

VasaRojaus Kupolai - Will I not be bored?
VasaRojaus Kupolai - Will I not be bored?
VasaRojaus Kupolai - Will I not be bored?
VasaRojaus Kupolai - Will I not be bored?