Willa Tadeusz - photos

Where will I sleep?

Common area Common area

Willa Tadeusz - Where will I sleep?
Willa Tadeusz - Where will I sleep?
Łazienka
Willa Tadeusz - Where will I sleep?
Willa Tadeusz - Where will I sleep?
Willa Tadeusz - Where will I sleep?
Willa Tadeusz - Where will I sleep?
Willa Tadeusz - Where will I sleep?
Willa Tadeusz - Where will I sleep?

What will I eat?

Willa Tadeusz - What will I eat?
Willa Tadeusz - What will I eat?
Podczas przyjęcia
Willa Tadeusz - What will I eat?
Jadalnia
Willa Tadeusz - What will I eat?
Weranda

Will I not be bored?

Willa Tadeusz - Will I not be bored?
Willa Tadeusz - Will I not be bored?
Willa Tadeusz - Will I not be bored?
Willa Tadeusz - Will I not be bored?
Dojazd
Willa Tadeusz - Will I not be bored?
Willa Tadeusz - Will I not be bored?
Ogród
Willa Tadeusz - Will I not be bored?
Willa Tadeusz - Will I not be bored?
Dom w lesie