Platby a poplatky


Služby, které jsou zdarma

Založení Účtu, používání Webové stránky a komunikace s ostatními Uživateli jsou bezplatné. 

Poplatek za profil Organizátora a Rezervace (od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023)

Po zveřejnění profilu Organizátora a jeho nabídek účtujeme následující poplatky:

Za ubytování: roční poplatek 0 Kč. V rámci poplatku tvoříme nabídku organizátora, profesionální text a nabídku zveřejňujeme na facebookovém profilu, Instagramu a v newsletteru.

Za rezervace provedené prostřednictvím portálu účtujeme provizi ve výši 12% netto.

V případě, že Klient odstoupí od rezervace Služby a Poskytovatel služby mu vrátí zálohu, bude provize Poskytovateli vrácena. V ostatních případech se provize nevrací.

V jednotlivých případech může Portál navrhnout individuální podmínky spolupráce.

 

Poplatek za profil Organizátora a Rezervace (od 1. 1. 2024)

Standardní profil

Po zveřejnění profilu Organizátora a jeho nabídek účtujeme následující poplatky:

Za ubytování: roční poplatek 0 EUR. V rámci poplatku tvoříme nabídku organizátora, profesionální text a nabídku zveřejňujeme na Slowhop.com, Facebooku a Instagramu.

Za rezervace provedené prostřednictvím portálu účtujeme provizi ve výši 12 % netto.

Za rezervace provedené prostřednictvím odkazu pro vlastní stránky nebo sociální sítě Organizátora účtujeme provizi ve výši 4% netto.

V případě, že Klient odstoupí od rezervace Služby a Poskytovatel služby mu vrátí zálohu, bude provize Poskytovateli vrácena. V ostatních případech se provize nevrací.

V jednotlivých případech může Portál navrhnout individuální podmínky spolupráce.

 

Základní profil

Před zveřejněním základního profilu Organizátora účtujeme následující:

Roční poplatek 139 EUR bez DPH.

V rámci poplatku tvoříme základní profil Organizátora s odkazem na web Organizátora. Rezervace se neprovádí prostřednictvím portálu.

V jednotlivých případech může Portál navrhnout individuální podmínky spolupráce.