Zásady používání cookies 1. POJMY, KTERÉ POUŽÍVÁME V ZÁSADÁCH POUŽÍVÁNÍ COOKIES

  Cookies - textové soubory uložené webovým prohlížečem na pevném disku počítače nebo jiného zařízení za účelem ukládání informací používaných k vaší identifikaci nebo k zapamatování si historie vaší aktivity na Webových stránkách. Soubory cookies obvykle obsahují název webové stránky, z níž pocházejí, čas uložení do koncového zařízení a jedinečné číslo.

  Kromě souborů cookies používáme i další podobné technologie, jako například:

  Fingerprinting - tato technologie shromažďuje a analyzuje informace o zařízení (informace o prohlížeči, operačním systému, nainstalovaných pluginech, časovém pásmu, velikosti obrazovky, systémových písmech a jiných konfiguracích), na kterém využíváte Webstránky. Tyto informace se používají k vaší identifikaci a zajištění bezpečnosti Webových stránek;

  Rozpoznávání zařízení - spočívá v analýze shromážděných informací o vašem zařízení (informace o prohlížeči, operačním systému, nainstalovaných pluginech, časovém pásmu, velikosti obrazovky, systémových písmech a jiných konfiguracích) na základě statistik a pravděpodobnosti a také na přiřazení společného identifikátoru na základě údajů vyplývajících z používání. Cílem této aktivity je pokusit se vás poznat (např. Rozpoznat, že jste stejný uživatel, ale s několika zařízeními). Tyto informace se používají k vaší identifikaci.

  Abychom zajistili přehlednost informací obsažených v Zásadách používání cookies, budeme dále nazývat výše uvedené technologie „cookies“. Význam ostatních pojmů s velkým počátečním písmenem je takový, jaký jim byl přiřazen v Zásadách ochrany osobních údajů.


 2. JAKÉ DRUHY COOKIES POUŽÍVÁME A PRO JAKÉ ÚČELY?

  Na Webové stránce používáme následující typy souborů cookies:
  a) "nezbytné" cookies, které umožňují použití služeb dostupných na Webových stránkách, např. autentifikační cookies využívány pro Služby, které vyžadují autentizaci na webstránce;
  b) cookies používané k zajištění bezpečnosti, např. používané na odhalení podvodů a zneužití v rámci autentifikace na Webových stránkách;
  c) "výkonnostní" cookies, které umožňují shromažďování informací o používání Webových stránek;
  d) "funkční" cookies, umožňující "zapamatování" nastavení zvolených Uživatelům a přizpůsobení uživatelského rozhraní pro Uživatele, např. zvolený jazyk nebo oblast Uživatele, velikost písma, vzhled webových stránek atd.;
  e) "reklamní" cookies, které umožňují Uživateli doručení reklamního obsahu přizpůsobeného jeho zájmům. Používáme cookies, které se od sebe odlišují nejen z hlediska životního cyklu, ale také z hlediska internetové domény, ze které pocházejí.


 3. JAK SPRAVOVAT COOKIES?

  Definovat podmínky uložení cookies nebo získání přístupu ke cookies můžete prostřednictvím nastavení vašeho webového prohlížeče nebo konfigurace služby. Na panelu v menu internetového prohlížeče v části "Nápověda" naleznete informace o tom, jak odmítnout ukládání nových cookies, jak vymazat již uložené cookies, jak nastavit upozornění o uložení nových cookies a také to, jak cookies zablokovat.

  Změna v nastavení cookies odmítnutím ukládání souborů cookies, může způsobit potíže nebo dokonce zabránit využívání některých služeb Webových stránek.