PLATBY A FAKTÚRY

 

Služby zadarmo

Založenie Účtu, používanie Webovej stránky a komunikácia s ostatnými Používateľmi sú bezplatné.

 

Poplatok za profil Organizátora a Rezervácie (od 1.1.2021 do 31.12.2023) 

Po zverejnení profilu Organizátora a jeho ponúk, účtujeme nasledovné poplatky:

Za ubytovanie: ročný poplatok 0 EUR. V rámci poplatku tvoríme profil organizátora, profesionálny text a ponuku zverejňujeme na facebookovom profile, Instagrame a v newsletteri.

Za rezervácie uskutočnené prostredníctvom portálu účtujeme províziu vo výške 12% netto.

V prípade, že Klient odstúpi od Rezervácie a Poskytovateľ služby mu vráti zálohu, bude provízia vrátená Poskytovateľovi služby. V ostatných prípadoch sa provízia nevracia.

V jednotlivých prípadoch môže Portál navrhnúť individuálne podmienky spolupráce.

 

Poplatok za profil Organizátora a Rezervácie (od 1.1.2024) 

Štandardný profil

Po zverejnení profilu Organizátora a jeho ponúk, účtujeme nasledovné poplatky:

Za ubytovanie: ročný poplatok 0 EUR. V rámci poplatku tvoríme profil organizátora, profesionálny text a ponuku zverejňujeme na facebookovom profile, Instagrame a v newsletteri.

Za rezervácie uskutočnené prostredníctvom portálu účtujeme províziu vo výške 12% netto.
Za rezervácie vykonané prostredníctvom odkazu prepojených webových stránok účtujeme províziu vo výške 4% netto.

V prípade, že Klient odstúpi od Rezervácie a Poskytovateľ služby mu vráti zálohu, bude provízia vrátená Poskytovateľovi služby. V ostatných prípadoch sa provízia nevracia.

V jednotlivých prípadoch môže Portál navrhnúť individuálne podmienky spolupráce.


Základný profil

Pred zverejnením základného profilu Organizátora účtujeme nasledovné poplatky:

Za ubytovanie: ročný poplatok 139 EUR bez DPH. V rámci poplatku tvoríme základný profil organizátora s odkazom na jeho web. Rezervácie sa neuskutočňujú prostredníctvom portálu.

V jednotlivých prípadoch môže Portál navrhnúť individuálne podmienky spolupráce.