PLATBY A FAKTÚRY

 

Služby zadarmo

Založenie Účtu, používanie Webovej stránky a komunikácia s ostatnými Používateľmi sú bezplatné.

 

Poplatok za profil organizátora a rezervácie

Po prijatí Administrátorom webovej stránky a po umožnení zverejnenia profilu Organizátora a jeho ponúk, účtujeme nasledovné poplatky (od 22.01.2019):

1) Za ubytovanie: ročný poplatok 150 EUR netto (za každé miesto osobitne). V rámci poplatku tvoríme profil organizátora, profesionálny text a ponuku zverejňujeme na facebookovom profile, Instagrame a v newsletteri.

Za rezervácie uskutočnené prostredníctvom portálu účtujeme províziu vo výške 10% netto.

2) Pre organizátorov výletov a workshopov: jednorazový poplatok 500 PLN za zverejnenie prvej ponuky a poplatok 200 PLN za zverejnenie ďalších ponúk. V rámci poplatku tvoríme ponuku výletu, profesionálny text a ponuku zverejňujeme na facebookovom profile, Instagrame a v newsletteri.

Za rezervácie uskutočnené prostredníctvom portálu účtujeme províziu vo výške 4% netto.

3) Pre svadobné miesta: ročný poplatok 1 000 PLN netto alebo mesačný poplatok 150 PLN netto. V rámci poplatku tvoríme ponuku organizátora, profesionálny text a ponuku zverejňujeme na facebookovom profile, Instagrame a v newsletteri.

V prípade, že Klient rezignuje zo Služby a Poskytovateľ služby mu vráti zálohu, podlieha platba provízie vráteniu. V ostatných prípadoch sa provízia nevracia.

V jednotlivých prípadoch môže Portál navrhnúť individuálne podmienky spolupráce.