ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Platné od 01.07.2021. Předchozí verzi pravidel ochrany osobních údajů naleznete zde.

Slowhop.com vynakládá maximální úsilí na ochranu soukromí uživatelů svých služeb. Tento dokument definuje, jak se staráme o vaše práva a vaše osobní údaje.

 

 1. DEFINICE, KTERÉ POUŽÍVÁME V ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Slowhop - společnost Slowhop s.r.o. se sídlem v Krzywe (19-411), ul. Krzywe 3, Polsko Portál, Webová stránka - webové stránky patřící společnosti Slowhop. Portál je k dispozici na adrese: www.slowhop.com

  Uživatel - dospělá fyzická osoba, která má Účet a využívá Služby nabízené na Portálu

  Nepřihlášený uživatel - dospělá fyzická osoba, která využívá Služby nabízené na Portálu a které nevyžadují Účet

  Účet - soubor informací a nastavení vytvořených Uživatelem na našem Portálu

  Profil - funkce Účtu, která umožňuje Uživateli zobrazovat a shromažďovat vybrané informace včetně popisu, fotografií a oblíbených míst

  Poskytovatel služeb - majitel místa nebo organizátor činnosti, který nabízí své služby prostřednictvím Webové stránky (fyzická osoba podnikající, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, jejímž zákon přiznává způsobilost k právním úkonům)

  Všeobecné podmínky - podmínky o poskytování elektronických služeb na webových stránkách patřících Slowhop

  GDPR - nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ao zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

  Nastavení (Soukromí) - funkce Účtu, která umožňuje Uživateli, využívajícímu vybrané služby, správu těchto služeb, včetně úpravy jejich rozsahu a výběru preferencí týkajících se ochrany jeho soukromí.


 2. KDO JE SPRÁVCEM SOUKROMÍ A JAK SE MŮŽETE KONTAKTOVAT?

  Správcem vašich osobních údajů v souvislosti s používáním Webových stránek je Slowhop. V případě jakýchkoliv otázek týkajících se zpracování osobních údajů a z toho vyplývajících práv nás kontaktujte na e-mailové adrese: inspektor@slowhop.com


 3. ZA JAKÝM ÚČELEM ZPRACOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE?

  Možnost rezervace u Poskytovatele služeb, např. pobytu v penzionu nebo výletu přes Portál

  Za tímto účelem zpracováváme základní osobní údaje: jméno a příjmení, popis Vašeho profilu, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Poskytovateli služeb zpřístupňujeme jméno, příjmení a popis profilu v čase zasílání dotazů ohledně rezervace. Telefonní číslo a e-mailovou adresu zpřístupňujeme v případě potvrzení rezervace a platby předem. Abychom Poskytovatelům služeb umožnili vystavit Uživatelům za službu účet / daňový doklad, zpracováváme osobní údaje jako: jméno, příjmení, název společnosti, adresa bydliště, adresa, DIČ.

  V této souvislosti je základem pro zpracování vašich osobních údajů čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, t. j. zákonnost zpracování, tak aby společnost Slowhop mohla poskytovat Zákazníkům služby, spočívající v poskytování možnosti rezervací u Poskytovatelů služeb.

  S cílem zajistit harmonickou spolupráci mezi Poskytovateli služeb a Zákazníky, zejména s cílem budování vzájemné důvěry, poskytujeme Poskytovateli služeb v době žádosti o rezervaci i tyto informace zveřejněny na vašem profilu:
  - informace o tom, kolikrát jste využili služby Poskytovatelů služeb prostřednictvím Portálu,
  - informace o hodnoceních a recenzích na služby, které jste použili
  - pokud jste takové hodnocení a recenze udělali,
  - informace o hodnoceních a recenzích, které vám vystavili Poskytovatelé služeb, jejichž služby jste využili
  - pokud takové hodnocení a recenze Poskytovatelé služeb udělali.

  V této souvislosti je základem zpracování vašich osobních údajů čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, t. j. zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje společnost Slowhop a Poskytovatelé služeb, spočívající v zabezpečení harmonické spolupráce a budování vzájemné důvěry mezi Poskytovateli služeb a Zákazníky. V této souvislosti máte právo namítat proti zpracování vašich osobních údajů.

  Pokud jste vyjádřili svůj souhlas, poskytujeme Poskytovatelem služeb i informace o rozsahu služeb, které jste prostřednictvím Webové stránky využili, zejména o místech, která jste navštívili.

  V této souvislosti je základem zpracování vašich osobních údajů čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, tedy váš dobrovolný souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, aniž byste ovlivnili zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním. Pokud chcete odvolat souhlas, musíte tak učinit změnou v nastaveních Účtu.

  Možnost doplnění informací o svých službách a přijímání rezervací od Uživatele Portálu (pouze pro Poskytovatele služeb)

  Tato služba se týká pouze schválených Poskytovatelů služeb a jejich údajů. Za tímto účelem zpracováváme údaje uvedené v profilu: jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu. Údaje, uvedené v profilu Poskytovatele služeb (jméno, příjmení, adresa), jsou obecně dostupné pro Uživatele Webových stránek. E-mailovou adresu a telefonní číslo zpřístupňujeme, když Uživatel potvrdí rezervaci a při platbě předem.

  V této souvislosti je základem zpracování vašich osobních údajů čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, t. j. zákonnost zpracování, tak aby společnost Slowhop mohla poskytovat Zákazníkům služby spočívající v poskytování možnosti rezervací u Poskytovatelů služeb.

  Možnost přihlásit se k odběru newsletteru Slowhop

  Za tímto účelem zpracováváme údaje uvedené v profilu: jméno, příjmení, e-mailovou adresu. Přihlášení k odběru novinek je dobrovolné a není podmínkou užívání jiných služeb Webových stránek.

  V této souvislosti je základem zpracování vašich osobních údajů čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, tedy váš dobrovolný souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, vyjádřený přihlášením se k odběru novinek. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, aniž byste ovlivnili zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním.

  Odkaz na odhlášení se z odběru novinek, to znamená odvolání souhlasu se zpracováním údajů v tomto ohledu, je připojen ke každému informačnímu newsletteru.

  Převod záloh a vystavování faktur za marketingovou službu (pouze pro Poskytovatele služeb)

  Tato služba se týká pouze schválených Poskytovatelů služeb a jejich údajů. Za tímto účelem zpracováváme: údaje o společnosti nebo jednotlivé adrese, daňové identifikační číslo, číslo bankovního účtu. Tyto údaje nejsou k dispozici jiným uživatelům Webových stránek.

  V této souvislosti je základem zpracování vašich osobních údajů čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, t. j. zákonnost zpracování, tak aby společnost Slowhop mohla poskytovat Zákazníkům služby spočívající v poskytování možnosti rezervací u Poskytovatelů služeb.

  V rozsahu, v jakém jsme povinni zpracovávat a uchovávat údaje pro daňové účely, je základem pro zpracování vašich dat i čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

  Statistiky užívání jednotlivých funkcí Portálu, usnadnění jeho používání a zajištění IT bezpečnosti

  Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje týkající se vaší aktivity na Webových stránkách, např.: navštívené stránky a podstránky Portálu a množství času stráveného na každé z nich, jakož i údaje o historii vyhledávání, vaší IP adrese, poloze, ID zařízení a údajích prohlížeče a operačního systému.

  V této souvislosti je základem zpracování vašich osobních údajů čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, t. j. zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje společnost Slowhop a Poskytovatelé služeb, spočívající ve shromažďování statistických údajů za účelem zlepšení webových stránek. V této souvislosti máte právo odmítnout zpracování vašich osobních údajů.

  Průzkum spokojenosti

  Za tímto účelem zpracováváme osobní údaje: e-mail a odpovědi na námi připravené otázky, které jsou zahrnuty v průzkumech a formulářích, použitých na průzkumy spokojenosti.

  V této souvislosti je základem zpracování vašich osobních údajů čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, tedy váš dobrovolný souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, vyjádřený vyplněním a odesláním našeho dotazníku nebo formuláře. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, aniž byste ovlivnili zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním.


 4. JAK PŘIZPŮSOBUJEME SLUŽBY VAŠIM ZÁJMŮM

  Marketing našich výrobků a služeb našich Poskytovatelů služeb
  Za tímto účelem zpracováváme osobní údaje poskytnuté při vytváření profilu a údaje týkající se vaší aktivity na Webových stránkách, zaznamenané a uložené pomocí souborů cookies. Údaje o činnosti se týkají zejména údajů jako jsou: historie vyhledávání, kliknutí na Portálu, návštěvy hlavních stránek Webové stránky a její podstránek, data přihlášení a registrace, údaje o využívání konkrétních služeb na Webové stránce, historie a vaše aktivita, spojená s naší e-mailovou komunikací s Vámi.

  Profilování
  Výše uvedené údaje používáme k vytvoření vašeho profilu, který reprezentuje vaše zájmy a preference míst, geografických oblastí. Potom do takto vytvořeného profesionálního profilu upravíme marketingové informace týkající se našich produktů a služeb našich Poskytovatelů služeb, které by vás mohly zajímat.

  Remarketing
  Abychom vás mohli oslovit pomocí našich marketingových zpráv mimo Webové stránky, využíváme služby externích dodavatelů. Tyto služby spočívají v zobrazování našich marketingových zpráv na jiných webových stránkách, než je Portál. Za tímto účelem si externí poskytovatelé instalují například vhodný kód nebo pixel ke stažení informací o vaší aktivitě na Portálu.
  Po zvážení našeho zájmu a vašich zájmů, práv a svobod jsme se rozhodli, že marketing spojený s profilováním nebude zasahovat do vašeho soukromí a nebude pro vás nadměrnou zátěží. V rámci marketingu produktů a služeb našich Poskytovatelů služeb nepřenášíme vaše osobní údaje tímto Poskytovatelům služeb; tímto způsobem omezujeme okruh lidí, kteří mají přístup k osobním údajům. Používáme pouze údaje o vaší aktivitě na Portálu. Zajímá nás, jaké místa a výlety hledáte, které nabídky vás zaujaly a ne to, co děláte na jiných webových stránkách.
  Respektujeme vaši vůli a usnadňujeme vám používání vašich práv. Za tímto účelem poskytujeme možnost snadno odvolat souhlas s přijímáním našich marketingových zpráv e-mailem na úrovni přijatých e-mailových zpráv. Zároveň považujeme odvolání souhlasu s přijímáním takových zpráv za námitky proti profilování na marketingové účely.


 5. S KÝM SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

  Vaše údaje zpřístupňujeme následujícím kategoriím příjemců:

  Poskytovatelé služeb a Uživatelé
  Údaje poskytujeme Poskytovatelům služeb, pouze pokud provedete rezervaci prostřednictvím Webové stránky. Poskytovatelé služeb nebo Uživatelé, kterým sdílíme vaše osobní údaje, si nezávisle určují způsoby zpracování těchto údajů bez podléhání našim pokynům. Proto neneseme odpovědnost za jejich činy a opomenutí.

  Poskytovatelé služeb
  Vaše osobní údaje poskytujeme poskytovatelům služeb, jejichž služby používáme k provozování Webových stránek. Na poskytovatele služeb, kterým poskytujeme vaše osobní údaje, se vztahuje smluvním jednání, nebo se na ně vztahují naše pokyny týkající se účelů a metod zpracování těchto údajů (zpracovatelé, např. Cloudová hostingová služba, online marketingové systémy, systémy na zobrazování oznámení push zpráv, systémy na zasílání e-mailových zpráv, systémy pro analýzu provozu na Webových stránkách, systémy na analýzu efektivity marketingových kampaní) nebo samostatně definují účely a způsoby jejich zpracování (správci, např. služby remarketingových kampaní).
  Zde najdete seznam poskytovatelů, jejichž používáme. Seznam je neustále aktualizován.

  Lokalita
  Naši dodavatelé působí hlavně v Polsku a dalších zemích Evropského hospodářského prostoru (EHP), například v Irsku. Někteří naši dodavatelé mají sídlo mimo EHP. V souvislosti s přenosem vašich údajů mimo EHP jsme zajistili, aby naši dodavatelé zaručovali vysokou úroveň ochrany osobních údajů. Tyto záruky vyplývají zejména z povinnosti používat standardní smluvní doložky přijaté Komisí (EU).

  Máte právo požádat nás, abychom vám poskytli kopie standardních smluvních doložek zasláním žádosti způsobem uvedeným v bodě 2 Zásad ochrany osobních údajů.

  Státní orgány

  Vaše osobní údaje poskytujeme, pokud o to požádají oprávněné státní orgány, zejména organizační složky prokuratury, policie, Úřad pro ochranu osobních údajů, předseda Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele nebo předseda Úřadu pro regulaci elektronických komunikací.


 6. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

  Vaše osobní údaje uchováváme po dobu existence účtu na Webových stránkách. Po vymazání Účtu budou vaše údaje anonymizované, s výjimkou následujících údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, historie rezervací a informace o udělených souhlasech (tyto údaje budeme uchovávat po dobu 3 let od výmazu Účtu za účelem posuzování stížností a nároků spojených s využíváním našich služeb).

  Osobní údaje nezaregistrovaných Uživatelů uchováváme po dobu odpovídající životnímu cyklu souborů cookies uložených v jejich zařízeních.


 7. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Zajišťujeme realizaci vašich práv uvedených níže. Svá práva můžete uplatnit odesláním žádosti na e-mailovou adresu uvedenou v bodě 2 Zásad ochrany osobních údajů. Po přihlášení na Webovou stránku můžete navíc provést vybrané změny v nastavení Účtu v záložce Nastavení.

  Právo odvolat souhlas
  Máte právo odvolat jakýkoliv souhlas, který jste udělili při registraci na Webovou stránku, jakož i při používání jednotlivých služeb a funkcí nabízených na Webových stránkách.

  Odvolání souhlasu nabývá účinnosti okamžikem odvolání souhlasu. Odvolání souhlasu nemá vliv na námi provedené zpracování v souladu se zákonem před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu nemá pro vás žádné negativní důsledky. Může to však zabránit dalšímu použití služeb nebo funkcí, které můžeme legálně poskytnout pouze se souhlasem (např. Zasílání newsletteru). Právní základ: čl. 7 sek. 3 GDPR

  Právo vznést námitku proti použití vašich údajů
  Máte právo kdykoliv vznést námitku proti použití vašich osobních údajů včetně profilování, pokud vaše údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, například v souvislosti s marketingem našich produktů a služeb našich Poskytovatelů služeb, s vedením statistik o používání jednotlivých funkcí Webových stránek a usnadnění využívání Portálu, jak i s průzkumy spokojenosti.

  Zrušení přijímání marketingových zpráv, týkajících se našich produktů nebo služeb našich Poskytovatelů služeb, bude pro nás znamenat vaši námitku proti zpracování vašich osobních údajů, včetně profilování pro tyto účely.

  Pokud se ukáže, že vaše námitka je důvodná a nebudeme mít žádný jiný právní základ pro zpracování vašich osobních údajů, vymažeme vaše údaje, pro které jste vyslovili námitky. Právní základ: čl. 21 GDPR

  Právo na vymazání dat ("právo na zapomnění")
  Máte právo požádat o vymazání všech nebo některých svých osobních údajů. Žádost o vymazání všech osobních údajů budeme považovat za žádost o vymazání Účtu.

  Navzdory žádosti o vymazání osobních údajů v souvislosti s námitkou nebo odvoláním souhlasu si můžeme ponechat některé osobní údaje v rozsahu nezbytném pro účely stanovení, vyšetřování nebo obrany nároků. Týká se to zejména osobních údajů včetně: jména, příjmení, e-mailové adresy a historie aplikací, které uchováváme za účelem vyřizování stížností a nároků spojených s využíváním našich služeb. Právní základ: čl. 17 GDPR

  Právo na omezení zpracování údajů
  Máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. Pokud podáte takovou žádost, do momentu jejího vyřešení vám zabráníme v používání určitých funkcí nebo služeb, jejichž použití bude zahrnovat zpracování dat, na které se vztahuje žádost. Stejně tak vám nebudeme posílat žádné zprávy, včetně marketingových.

  Máte právo požádat o omezení použití vašich osobních údajů v následujících případech:

  a) když zpochybníte správnost svých osobních údajů - jejich využívání omezíme na čas potřebný k ověření správnosti vašich údajů, nejdéle však na 7 dní;

  b) pokud je zpracování vašich údajů nezákonné a namísto jejich vymazání požadujete omezení jejich použití;

  c) když vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které jsme je shromažďovali nebo používali, ale potřebujete je na stanovení, uplatňování nebo obranu nároků;

  d) pokud jste vyslovili námitky proti použití vašich údajů - pak dojde k jejich omezení na čas potřebný ke zvážení, zda - s ohledem na vaši zvláštní situaci - ochrana vašich zájmů, práv a svobod převažuje nad zájmy, které sledujeme při zpracovávání Vašich osobních údajů.

  Právní základ: čl. 18 GDPR

  Právo na přístup k údajům
  Máte právo od nás získat potvrzení o tom, zda zpracováváme vaše osobní údaje, pokud ano, máte právo:

  a) získat přístup k vašim osobním údajům;

  b) získat informace o účelech zpracování, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců těchto údajů, plánovaném období uchovávání vašich dat nebo kritériích pro stanovení tohoto období, vašich právech podle GDPR a právo podat stížnost orgánu dozoru, zdrojích těchto údajů, o automatickém rozhodování včetně profilování a o bezpečnostních opatřeních použitých v souvislosti s přenosem těchto údajů mimo Evropskou unii;

  c) získat kopii svých osobních údajů.

  Právní základ: čl. 15 GDPR


  Právo na opravu údajů
  Máte právo na opravu a doplnění osobních údajů, které jste poskytli. Můžete to udělat sami v záložce Nastavení. Pokud jde o další osobní údaje, máte právo požádat nás, abychom tyto údaje opravili (pokud jsou nesprávné) a doplnili je (pokud jsou neúplné).

  Právní základ: čl. 16 GDPR

  Právo na přenositelnost údajů
  Máte právo získat své osobní údaje, které jste nám poskytli, a pak je poslat jinému správci osobních údajů podle vašeho výběru, například dalšímu provozovateli podobných webových stránek. Máte také právo požádat, abychom vaše osobní údaje zaslali přímo takovému jinému správci, pokud je to technicky možné.

  Právní základ: čl. 20 GDPR

  Kdy splníme váš požadavek
  Pokud se při uplatňování výše uvedených práv na nás obrátíte s žádostí, této žádosti vyhovíme nebo ji odmítneme vyhovět okamžitě, nejpozději však do jednoho měsíce od přijetí.

  Pokud však - vzhledem ke složitosti žádosti nebo počet žádostí - nebudeme schopni vaší žádosti vyhovět do jednoho měsíce, vyhovíme jí v průběhu následujících dvou měsíců a o plánovaném prodloužení lhůty vás budeme předem informovat.

  Z technických důvodů vždy potřebujeme 24 hodin na aktualizaci vámi vybraných nastavení v našich systémech. Proto se může stát, že od nás dostanete během aktualizace systému e-mail, ze kterého jste se odhlásili.

  Hlášení stížností, dotazů a žádostí
  Můžete podat stížnosti, klást otázky a žádosti týkající se zpracování vašich osobních údajů a uplatňování vašich práv.
  Pokud se domníváte, že došlo k porušení vašeho práva na ochranu osobních údajů nebo jiných práv, které vám byly přiznány podle GDPR, máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.


 8. JAK SE STARÁME O BEZPEČNOST VAŠICH OSOBNÍCH DAT

  Vyvíjíme maximální úsilí k zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů. Webové stránky používají během registrace a přihlášení šifrovaný přenos dat (SSL), který zajišťuje ochranu údajů, které by vás mohly identifikovat a významně znemožňuje zachycení přístupu k vašemu Účtu neoprávněnými systémy nebo osobami.


 9. JAK POUŽÍVÁME COOKIES

  Podrobnosti o tom, jak používáme soubory cookies, naleznete v Zásadách používání souborů cookies.


 10. ZMĚNY V OBLASTI OCHRANY SOUKROMÍ

  Zásady ochrany osobních údajů můžeme podle potřeby měnit. O všech změnách nebo doplňcích vás budeme informovat zveřejněním relevantních informací na hlavních stránkách Portálu a v případě významných změn vám můžeme zasílat i samostatné zprávy na vámi uvedenou e-mailovou adresu. 

Zásady ochrany osobních údajů neomezují žádná práva, která vyplývají ze Všeobecných podmínek a právních předpisů.