Zásady ochrany osobních údajů

 

Slowhop.com vynakládá maximální úsilí na ochranu soukromí uživatelů svých služeb. Tento dokument definuje, jak se staráme o vaše práva a vaše osobní údaje.

 

 1. POJMY, KTERÉ POUŽÍVÁME V ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Slowhop - společnost Slowhop s.r.o. se sídlem v Krzywe (19-411), ul. Krzywe 3, Polsko
  Portál, Webová stránka - webové stránky patřící společnosti Slowhop. Portál je k dispozici na adrese: www.slowhop.com
  Uživatel - dospělá fyzická osoba, která má Účet a využívá Služby nabízené na Portálu
  Nepřihlášený uživatel - dospělá fyzická osoba, která využívá Služby nabízené na Portálu a které nevyžadují Účet
  Účet - soubor informací a nastavení vytvořených Uživatelem na našem Portálu
  Profil - funkce Účtu, která umožňuje Uživateli zobrazovat a shromažďovat vybrané informace včetně popisu, fotografií a oblíbených míst
  Poskytovatel služeb - majitel místa nebo organizátor činnosti, který nabízí své služby prostřednictvím Webové stránky (fyzická osoba podnikající, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, jíž zákon přiznává způsobilost k právním úkonům)
  Všeobecné podmínky - podmínky o poskytování elektronických služeb na webových stránkách patřících Slowhop
  GDPR - nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
  Nastavení (Soukromí) - funkce Účtu, která umožňuje Uživateli využívajícímu vybrané služby správu těchto služeb, včetně úpravy jejich rozsahu a výběru preferencí týkajících se ochrany jeho soukromí.


 2. KDO JE SPRÁVCEM SOUKROMÍ A JAK HO MŮŽETE KONTAKTOVAT?

  Správcem vašich osobních údajů v souvislosti s používáním webových stránek je Slowhop. V případě jakýchkoliv otázek týkajících se zpracování osobních údajů a z toho vyplývajících práv nás kontaktujte na e-mailové adrese: inspektor@slowhop.com Slowhop.com vynakládá maximální úsilí na ochranu soukromí uživatelů svých služeb. Tento dokument definuje, jak se staráme o vaše práva a vaše osobní údaje.


 3. ZA JAKÝM ÚČELEM ZPRACOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE?

  Možnost rezervace u Poskytovatele služeb, např. pobytu v penzionu nebo výletu přes Portál
  Za tímto účelem zpracováváme základní osobní údaje: jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Poskytovateli služeb zpřístupňujeme jméno, příjmení a popis profilu v čase zasílání dotazů ohledně rezervace. Telefonní číslo a e-mailovou adresu zpřístupňujeme v případě potvrzení rezervace a platby předem.

  Možnost doplnění informací o svých službách a přijímání rezervací od Uživatele Portálu (pouze pro Poskytovatele služeb)
  To se týká pouze na schválených Poskytovatelů služeb a jejich údajů. Za tímto účelem zpracováváme údaje uvedené v profilu: jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu. Údaje uvedené v profilu Poskytovatele služeb (jméno, příjmení, adresa) jsou obecně dostupné pro Uživatele Webových stránek. E-mailovou adresu a telefonní číslo zpřístupňujeme, když Uživatel potvrdí rezervaci a při platbě předem.

  Možnost přihlásit se k odběru newsletteru Slowhop
  Za tímto účelem zpracováváme údaje uvedené v profilu: jméno, příjmení, e-mailovou adresu. Přihlášení k odběru novinek je dobrovolné a není podmínkou užívání jiných služeb Webových stránek.

  Převod záloh a vystavování faktur za marketingovou službu (pouze pro Poskytovatele služeb)
  To se týká pouze na schválených Poskytovatelů služeb a jejich údajů. Za tímto účelem zpracováváme: údaje o společnosti nebo jednotlivé adrese, daňové identifikační číslo, číslo bankovního účtu. Tyto údaje nejsou k dispozici jiným uživatelům Webových stránek.

  Statistiky užívání jednotlivých funkcí Portálu, usnadnění jeho používání a zajištění IT bezpečnosti
  Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje týkající se aktivity na Webových stránkách, např .: navštívené stránky a podstránky Portálu a množství času stráveného na každé z nich, jakož i údaje o historii vyhledávání, vaší IP adrese, poloze, ID zařízení a údajích prohlížeče a operačního systému.

  Průzkum spokojenosti
  Za tímto účelem zpracováváme osobní údaje: e-mail a odpovědi na námi připravené otázky, které jsou zahrnuty v průzkumech a formulářích použitých na průzkumy spokojenosti.


 4. JAK PŘIZPŮSOBUJEME SLUŽBY VAŠIM ZÁJMŮM?

  Marketing našich výrobků a služeb našich Poskytovatelů služeb
  Za tímto účelem zpracováváme osobní údaje poskytnuté při vytváření profilu a údaje týkající se vaší aktivity na Webových stránkách, které jsou zaznamenány a uloženy pomocí souborů cookies. Údaje o činnosti se týkají zejména údajů jako jsou: historie vyhledávání, kliknutí na Portálu, návštěvy hlavních stránek Webové stránky a její podstránek, data přihlášení a registrace, údaje o využívání konkrétních služeb na Webové stránce, historie a Vaše aktivita spojená s naší e-mailovou komunikací s Vámi.

  Profilování. Výše uvedené údaje používáme k vytvoření vašeho profilu, který reprezentuje vaše zájmy a preference míst, geografických oblastí. Potom dle takto vytvořeného profilu upravíme marketingovou nabídku našich produktů a služeb našich Poskytovatelů služeb, které by vás mohly zajímat.

  Remarketing. Abychom vás mohli oslovit pomocí našich marketingových zpráv mimo Webové stránky, využíváme služby externích dodavatelů. Tyto služby spočívají v zobrazování našich marketingových zpráv na jiných webových stránkách, než je Portál. Za tímto účelem si externí poskytovatelé instalují například vhodný kód nebo pixel ke stažení informací o vaší aktivitě na Portálu.

  Bereme v úvahu naše i vaše zájmy, práva a svobody, a proto garantujeme, že marketing spojený s profilováním nebude nadměrně zasahovat do vašeho soukromí a nebude obtěžující. Vaše osobní údaje neposkytujeme Poskytovatelům služeb; tímto způsobem omezujeme okruh lidí, kteří mají přístup k vašim osobním údajům. Používáme pouze údaje o vaší aktivitě na Portálu. Zajímá nás, jaká místa a výlety hledáte, které nabídky vás zaujaly a ne to, co děláte na jiných webových stránkách. Respektujeme vaši vůli, a proto poskytujeme možnost snadno odvolat souhlas s přijímáním našich marketingových zpráv e-mailem. Zároveň považujeme odvolání souhlasu s přijímáním takových zpráv za námitku proti profilování.


 5. S KÝM SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

  Vaše údaje zpřístupňujeme následujícím kategoriím příjemců:

  Poskytovatelé služeb a Uživatelé
  Údaje poskytujeme Poskytovatelem služeb, pouze pokud provedete rezervaci prostřednictvím Webové stránky. Poskytovatelé služeb nebo Uživatelé, kterým předáme vaše osobní údaje, si sami definuji způsoby zpracování těchto údajů. Proto neneseme odpovědnost za jejich aktivity a případná pochybení.

  Poskytovatelé služeb
  Vaše osobní údaje zpřístupňujeme poskytovatelům služeb, které používáme k provozování Webových stránek. Poskytovatelé služeb, kterým poskytujeme vaše osobní údaje, se řídí našimi pokyny pro zpracování osobních údajů (zpracovatelé, např. cloudová hostingová služba, online marketingové systémy, systémy na zobrazování oznámení web push, systémy na zasílání e-mailových zpráv, systémy pro analýzu provozu na Webových stránkách, systémy na analýzu efektivity marketingových kampaní) nebo samostatně definují účely a způsoby jejich zpracování (správci, např. služby remarketingových kampaní). Zde uvedený seznam poskytovatelů, se kterými spolupracujeme je pravidelně aktualizován.

  Lokalita. Naši dodavatelé působí hlavně v Polsku a dalších zemích Evropského hospodářského prostoru (EHP), například v Irsku. Někteří naši dodavatelé mají sídlo mimo EHP. V souvislosti s přenosem vašich údajů mimo EHP jsme zajistili, aby naši dodavatelé zaručovaly vysokou úroveň ochrany osobních údajů. Tyto záruky vyplývají zejména z povinnosti používat standardní smluvní doložky přijaté Komisí (EU) nebo z účasti na programu "Privacy Shield" stanoveném prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2016/1250 ze dne 12. července 2016 o přiměřenosti poskytované ochrany tzv. Štítem na ochranu osobních údajů mezi EU a USA.

  Máte právo požádat o kopie standardních smluvních doložek zasláním žádosti způsobem uvedeným v bodě 2 Zásad ochrany osobních údajů.

  Státní orgány
  Vaše osobní údaje poskytujeme v případě, že o to požádají oprávněné státní orgány, zejména organizační složky prokuratury, policie, generální inspektor ochrany osobních údajů (v budoucnu předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů), předseda Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele nebo předseda Úřadu pro regulaci elektronických komunikací).


 6. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE?

  Vaše osobní údaje uchováváme po dobu existence účtu na Webových stránkách. Po vymazání Účtu budou Vaše údaje anonymizované, s výjimkou následujících údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, historie rezervací a informace o udělených souhlasech (tyto údaje budeme uchovávat po dobu 3 let od výmazu Účtu za účelem posuzování stížností a nároků spojených s využíváním našich služeb).

  Osobní údaje nezaregistrovaných UživatelŮ uchováváme po dobu odpovídající životnímu cyklu souborů cookies uložených v jejich zařízeních.


 7. JAKÉ JSOU VAŠE PRÁVA SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

  Zajišťujeme realizaci vašich práv uvedených níže. Svá práva můžete uplatnit odesláním žádosti na e-mailovou adresu uvedenou v bodě 2 Zásad ochrany osobních údajů. Po přihlášení na Webovou stránku můžete navíc provést vybrané změny v nastavení Účtu v záložce Nastavení.

  Právo odvolat souhlas
  Máte právo odvolat jakýkoliv souhlas, který jste udělili při registraci na Webovou stránku, jakož i při používání jednotlivých služeb a funkcí nabízených na Webových stránkách. Odvolání souhlasu nabývá účinnosti okamžikem odvolání souhlasu. Odvolání souhlasu nemá vliv na námi provedené zpracování v souladu se zákonem před jeho odvoláním.

  Odvolání souhlasu nemá pro vás žádné negativní důsledky. Může to však zabránit dalšímu použití služeb nebo funkcí, které můžeme legálně poskytnout pouze se souhlasem (např. Zasílání newsletteru). Právní základ: čl. 7 sek. 3 GDPR

  Právo namítat proti použití údajů
  Máte právo kdykoliv podat námitku proti použití vašich osobních údajů včetně profilování, pokud vaše údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, například v souvislosti s marketingem našich produktů a služeb našich Poskytovatelů služeb, s vedením statistik o používání jednotlivých funkcí Webových stránek a usnadnění využívání Portálu, jak i s průzkumy spokojenosti.

  Zrušení přijímání marketingových zpráv, týkajících se našich produktů nebo služeb našich Poskytovatelů služeb, bude vnímáno jako námitka proti zpracování vašich osobních údajů, včetně profilování pro tyto účely.

  Pokud se prokáže, že vaše námitka je důvodná a nebudeme mít žádný jiný právní základ pro zpracování vašich osobních údajů, vymažeme vaše údaje, pro které jste vyslovili námitky. Právní základ: čl. 21 GDPR

  Právo na vymazání dat ( "právo být zapomenut")
  Máte právo požádat o vymazání všech nebo některých svých osobních údajů. Žádost o vymazání všech osobních údajů budeme považovat za žádost o vymazání Účtu.

  Navzdory žádosti o vymazání osobních údajů v souvislosti s námitkou nebo odvoláním souhlasu si můžeme ponechat některé osobní údaje v rozsahu nezbytném pro účely stanovení, vyšetřování nebo obrany nároků. Týká se to zejména osobních údajů včetně: jména, příjmení, e-mailové adresy a historie aplikací, které uchováváme za účelem vyřizování stížností a nároků spojených s využíváním našich služeb. Právní základ: čl. 17 GDPR

  Právo na omezení zpracování údajů
  Máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. Pokud podáte takovou žádost, do momentu jejího vyřešení vám zabráníme v používání určitých funkcí nebo služeb, jejichž použití bude zahrnovat zpracování dat, na které se vztahuje žádost. Stejně tak vám nebudeme posílat žádné zprávy, včetně marketingových.

  Máte právo požádat o omezení použití vašich osobních údajů v následujících případech:
  a) když zpochybníte správnost svých osobních údajů - jejich využívání omezíme na čas potřebný k ověření správnosti vašich údajů, nejdéle však na 7 dní;
  b) pokud je zpracování vašich údajů nezákonné a místo jejich vymazání požadujete omezení jejich použití;
  c) když vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které jsme je shromažďovali nebo používali, ale potřebujete je na stanovení, uplatňování nebo obranu nároků;
  d) pokud jste vyslovili námitky proti použití vašich údajů - pak dojde k jejich omezení na čas potřebný ke zvážení, zda - s ohledem na vaši zvláštní situaci - ochrana vašich zájmů, práv a svobod převažuje nad zájmy, které sledujeme při zpracovávání Vašich osobních údajů. Právní základ: čl. 18 GDPR

  Právo na přístup k údajům
  Máte právo od nás získat potvrzení o tom, zda zpracováváme vaše osobní údaje. Pokud ano, máte právo:
  a) získat přístup ke svým osobním údajům;
  b) získat informace o účelech zpracování, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců těchto údajů, plánovaném období uchovávání vašich dat nebo kritériích pro stanovení tohoto období, vašich právech podle GDPR a právo podat stížnost orgánu dozoru, zdrojích těchto údajů, o automatickém rozhodování včetně profilování a o bezpečnostních opatřeních použitých v souvislosti s přenosem těchto údajů mimo Evropské unie;
  c) získat kopii svých osobních údajů. Právní základ: čl. 15 GDPR

  Právo na opravu údajů
  Máte právo na opravu a doplnění osobních údajů, které jste poskytli. Můžete to udělat sami v záložce Nastavení. Pokud jde o jiné osobní údaje, máte právo požádat nás, abychom tyto údaje opravili (pokud jsou nesprávné) a doplnili je (pokud jsou neúplné). Právní základ: čl. 16 GDPR

  Právo na přenositelnost údajů
  Máte právo získat své osobní údaje, které jste nám poskytli, a pak je poslat jinému správci osobních údajů podle vašeho výběru, například dalšímu provozovateli podobných webových stránek. Máte také právo požádat, abychom vaše osobní údaje zaslali přímo takovému jinému správci, pokud je to technicky možné. Právní základ: čl. 20 GDPR

  Kdy splníme váš požadavek?
  Pokud se při uplatňování výše uvedených práv na nás obrátíte s žádostí, této žádosti vyhovíme nebo jí odmítneme vyhovět okamžitě, nejpozději však do jednoho měsíce od přijetí. Pokud však - vzhledem ke složitosti žádosti nebo počtu žádostí - nebudeme schopni vaší žádosti vyhovět do jednoho měsíce, vyhovíme jí v průběhu následujících dvou měsíců a o plánovaném prodloužení lhůty vás budeme předem informovat.

  Z technických důvodů vždy potřebujeme 24 hodin na aktualizaci vámi vybraných nastavení v našich systémech. Proto se může stát, že od nás dostanete během aktualizace systému e-mail, ze kterého jste se odhlásili.

  Hlášení stížností, dotazů a žádostí
  Můžete nám podat stížnosti, otázky a žádosti týkající se zpracování vašich osobních údajů a uplatňování vašich práv.

  Pokud se domníváte, že došlo k porušení vašeho práva na ochranu osobních údajů nebo jiných práv, které vám byly přiznány podle GDPR, máte právo podat stížnost u generálního inspektora pro ochranu osobních údajů (v budoucnu předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů).


 8. JAK SE STARÁME O BEZPEČNOST VAŠICH OSOBNÍCH DAT?

  Vyvíjíme maximální úsilí k zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů. Webové stránky používají během registrace a přihlášení šifrovaný přenos dat (SSL), který zajišťuje ochranu údajů, které by vás mohly identifikovat a významně znemožňuje přístup k vašemu Účtu neoprávněnými systémy nebo osobami.


 9. JAK POUŽÍVÁME COOKIES?

  Podrobnosti o tom, jak používáme soubory cookies, naleznete v Zásadách používání cookies.


 10. ZMĚNY V OBLASTI OCHRANY SOUKROMÍ

  Zásady ochrany osobních údajů jsme oprávnění podle potřeby měnit. O jakýchkoliv změnách nebo doplňcích vás budeme informovat zveřejněním relevantních informací na hlavních stránkách Portálu a v případě významných změn vám můžeme zasílat i samostatné zprávy na vámi uvedenou e-mailovou adresu.


Zásady ochrany osobních údajů neomezují žádná práva, které vyplývají z Všeobecných podmínek a právních předpisů.