PRIVATUMO POLITIKA


Galioja nuo 2021 m. birželio 1 d. Ankstesnę privatumo politikos versiją rasite čia.

Slowhop.com deda visas pastangas, kad apsaugotų savo paslaugų vartotojų privatumą. Šis dokumentas apibrėžia, kaip mes rūpinamės jūsų teisėmis ir jūsų asmeninėmis duomenimis.

 1. TERMINAI, KURIE NAUDOJAMI PRIVATUMO POLITIKOJE

  Slowhop - įmonė Slowhop sp.z o.o. su būstine Krzywe (19-411), Krzywe g. 3

  Tinklalapis - svetainė, priklausanti Slowhop. Tinklalapį galima rasti adresu: www.slowhop.com

  Vartotojas - pilnametis fizinis asmuo, turintis Paskyrą ir naudojantis Svetainėse siūlomomis paslaugomis.

  Vartotojas neprisijungęs - suaugęs fizinis asmuo, kuris naudojasi Svetainėse siūlomomis paslaugomis, kurioms nereikia Paskyros.

  Paskyra - informacijos ir nustatymų rinkinys, kurį Vartotojas sukūrė mūsų svetainėje

  Profilis - paskyros funkcija, leidžianti Vartotojui parodyti ir rinkti pasirinktą informaciją, įskaitant aprašymą, nuotraukas, mėgstamas vietas

  Paslaugų teikėjas - vietos savininkas ar veiklos organizatorius, siūlantis savo paslaugas per Svetainę (verslą valdantis fizinis asmuo, juridinis asmuo ar juridinio asmens neturintis organizacinis vienetas, kuriam įstatymai suteikia teisnumą)

  Nuostatai - Elektroninių paslaugų teikimo Slowhop svetainėse nuostatai

  BDAR - 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46 / EB (bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

  Nustatymai (Privatumas) - Paskyros funkcionalumas, leidžiantis pasirinktomis paslaugomis besinaudojančiam Vartotojui tinkamai valdyti šias paslaugas, įskaitant savarankišką jų taikymo srities keitimą ir pasirinkimą dėl jo privatumo apsaugos.


 2. KAS YRA JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ ADMINISTRATORIUS IR KAIP GALITE SUSISIEKTI SU MUMIS?

  Jūsų asmens duomenų, susijusių su naudojimusi svetaine, administratorius yra Slowhop. Jei turite klausimų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo ir savo teisių, susisiekite su mumis el. paštu inspektor@slowhop.com


 3. KOKIU TIKSLU TVARKOME JŪSŲ DUOMENIS?

  Galimybė užsisakyti paslaugas pas Paslaugų teikėją, pvz., apsistoti svečių namuose ar išvyką per Svetainę.

  Šiuo tikslu mes tvarkome Jūsų pagrindinius asmens duomenis: vardą ir pavardę, Jūsų profilio aprašymą, telefono numerį ir el. pašto adresą. Užsakymo užklausos metu Paslaugų teikėjui pateikiame vardą, pavardę ir profilio aprašymą. Telefono numerį ir el. pašto adresą užsakymo patvirtinimo ir išankstinio apmokėjimo metu. Tam, kad Paslaugų teikėjai galėtų išrašyti Vartotojams sąskaitą faktūrą/PVM sąskaitą faktūrą už paslaugą, tvarkome tokius asmens duomenis kaip vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, namų adresas, įmonės adresas, mokesčių mokėtojo kodas.

  Šiuo atveju Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies punktas b), t. y. būtinybė tvarkyti duomenis, siekiant teikti paslaugas, sudarančias galimybę Klientams rezervuotis pas Paslaugų teikėjus.

  Siekdami užtikrinti darnų Paslaugų teikėjų ir Klientų bendradarbiavimą, ypač siekiant sustiprinti abipusį pasitikėjimą, užklausimo dėl rezervacijos pateikimo metu mes taip pat teikiame Paslaugų teikėjui šią Jūsų profilyje paskelbtą informaciją:
  - informaciją apie tai, kiek kartų naudojotės Paslaugų teikėjų paslaugomis Svetainėje,
  - informaciją apie Jūsų suteiktus įvertinimus ir pateiktas nuomones dėl naudojamų paslaugų
  - jei tokius įvertinimus ir nuomones pateikėte,
  - informaciją apie Paslaugų teikėjų, kurių paslaugomis naudojatės, įvertinimus ir nuomones, jei tokius įvertinimus ir nuomones pateikė Paslaugų teikėjai.

  Šiuo atveju Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies punktas f), t. y. Slowhop bei Paslaugų teikėjų teisėtų interesų siekimas, užtikrinant darnų bendradarbiavimą ir stiprinant abipusį pasitikėjimą tarp Paslaugų teikėjų ir Klientų. Jūs turite teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi šiuo klausimu.

  Jei sutikimas suteiktas, mes taip pat pateiksime Paslaugų teikėjams informaciją apie paslaugų, kuriomis naudojotės Svetainės dėka, apimtį, ypač apie aplankytas vietas. Šiuo atveju Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies punktas a), t. y. Jūsų savanoriškas sutikimas tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Savo sutikimą galite bet kada atšaukti nepažeisdami duomenų tvarkymo, kuris buvo atliktas sutikimo pagrindu iki jo atsiėmimo, teisėtumo. Norėdami atšaukti sutikimą, turite pakeisti paskyros nustatymus.

  Galimybė pridėti informaciją apie savo paslaugas ir priimti užsakymus iš Svetainės Vartotojų (tik paslaugų Teikėjams).

  Ši paslauga prieinama tik patvirtintiems Paslaugų teikėjams ir jų duomenims. Šiuo tikslu mes apdorojame Profilyje pateiktus duomenis: vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą. Paslaugų teikėjo profilyje pateikti duomenys (vardas, pavardė, adresas) yra viešai prieinami Svetainės Vartotojams. Mes nurodome el. pašto adresą ir telefono numerį, kai Vartotojas patvirtina rezervaciją ir išankstinį apmokėjimą.

  Šiuo atveju Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies punktas b), t. y. būtinybė tvarkyti duomenis, siekiant teikti paslaugas, sudarančias galimybę Klientams rezervuotis pas Paslaugų teikėjus.

  Leidžiama užsiprenumeruoti Slowhop naujienlaiškį
  Šiuo tikslu mes apdorojame Paskyroje pateiktus duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas. Naujienlaiškio užsiprenumeravimas yra savanoriškas ir nėra reikalavimu norint naudotis kitomis Svetainės paslaugomis.

  Šiuo atveju Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies punktas a), t. y. Jūsų savanoriškas sutikimas tvarkyti Jūsų asmens duomenis, išreikštas prenumeruojant naujienlaiškį.

  Išankstinių mokėjimų ir sąskaitų už rinkodaros paslaugą perdavimas (tik Paslaugų Teikėjams).
  Ši paslauga taikoma tik patvirtintiems Paslaugų Teikėjams ir jų duomenims. Šiuo tikslu mes tvarkome tokius duomenis kaip: įmonės ar asmens adreso duomenys, mokesčių identifikavimo numeris, banko sąskaitos numeris. Šie duomenys nėra prieinami kitiems Svetainės Vartotojams.

  Šiuo atveju Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies punktas b), t. y. būtinybė tvarkyti duomenis, siekiant teikti paslaugas, sudarančias galimybę Klientams rezervuotis pas Paslaugų teikėjus. Duomenų tvarkymo ir saugojimo mokesčių tikslais jūsų duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies punktas c).

  Statistika apie atskirų Svetainės funkcijų naudojimą, palengvinant naudojimąsi Svetaine ir užtikrinant interneto svetainės saugumą.
  Šiais tikslais mes tvarkome asmens duomenis, susijusius su Jūsų veikla Svetainėje, pavyzdžiui: aplankytas Svetainės puslapis ir antrinis puslapis bei kiekvienam iš jų skirtu laiko kiekiu, taip pat duomenimis apie Jūsų paieškos istoriją, Jūsų IP adresą, vietą, įrenginio ID ir naršyklės duomenis bei operacinę sistemą.

  Šiuo atveju Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies punktas f), t. y. Slowhop teisėto intereso siekimas renkant statistinius duomenis, padėsiančius tobulinti svetainę. Jūs turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys šiuo klausimu.

  Jūsų pasitenkinimo tyrimas
  Šiuo tikslu mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, įskaitant: el. pašto adresą ir atsakymus į mūsų parengtus klausimus, esančius apklausose ir formose, naudojamose pasitenkinimo tyrimams.

  Šiuo atveju Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies punktas a), t. y. Jūsų savanoriškas sutikimas tvarkyti Jūsų asmens duomenis, išreikštas anketos arba klausimyno išsiuntimo mums metu. Savo sutikimą galite bet kada atšaukti nepažeisdami duomenų tvarkymo, kuris buvo atliktas sutikimo pagrindu iki jo atsiėmimo, teisėtumo.


 4. KAIP PRITAIKOME PASLAUGAS JŪSŲ INTERESAMS?

  Mūsų produktų ir Paslaugų Teikėjų paslaugų rinkodara
  Šiuo tikslu mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, kuriuos pateikėte kurdami Paskyrą, ir duomenis apie Jūsų veiklą Svetainėje, įrašytus ir saugomus slapukuose. Veiklos duomenys visų pirma susiję su tokiais duomenimis: paieškos istorija, paspaudimai Svetainėje, apsilankymai pagrindiniuose Svetainės puslapiuose ir jos antriniuose puslapiuose, prisijungimo ir registracijos datos, duomenys apie konkrečių paslaugų naudojimą Svetainėje, istoriją ir Jūsų veiklą susijusios su mūsų bendravimu el. paštu su Jumis.

  Profiliavimas.
  Mes naudojame aukščiau nurodytus duomenis, kad sukurtume Jūsų Paskyrą, kuris atspindėtų Jūsų interesus ir vietų bei geografinių vietovių pageidavimus. Tada pagal tokiu būdu sukurtą profesinį profilį pritaikome rinkodaros informaciją apie mūsų Paslaugų Teikėjų produktus ir paslaugas, kurie gali Jus sudominti.

  Pakartotinė rinkodara.
  Siekdami Jus pasiekti su mūsų rinkodaros pranešimais ne Svetainėje, mes naudojame išorinių tiekėjų paslaugas. Šios Paslaugos susideda iš mūsų rinkodaros pranešimų rodymo kitose svetainėse, išskyrus Svetainę. Šiuo tikslu išoriniai paslaugų teikėjai įdiegia, pavyzdžiui, tinkamą kodą ar pikselį, kad atsisiųstų informaciją apie Jūsų veiklą Svetainėje.

  Apsvarstę mūsų interesus, Jūsų interesus, teises ir laisves, nusprendėme, kad rinkodara kartu su profiliavimu pernelyg netrukdys Jūsų privatumui ir nebus Jums per didelė našta. Mūsų Paslaugų Teikėjų produktų ir paslaugų rinkodaros metu mes neperduodame Jūsų asmens duomenų šiems Paslaugų Teikėjams; tokiu būdu ribojame žmonių, turinčių prieigą prie Jūsų asmens duomenų, ratą. Mes naudojame duomenis tik apie Jūsų veiklą Svetainėje. Mums įdomu, kokių vietų ir kelionių pasiūlymų ieškote ir kurie jus domina, o ne tai, ką darote kitose svetainėse.

  Mes gerbiame Jūsų valią ir palengviname Jūsų teisių įgyvendinimą. Šiuo tikslu mes suteikiame galimybę lengvai atsiimti sutikimus gauti rinkodaros pranešimus el. paštu, palyginti su gautų el. pašto pranešimų lygiu. Tuo pat metu sutikimo gauti tokius pranešimus atšaukimą mes vertiname kaip prieštaravimą profiliavimui rinkodaros tikslais.


 5. SU KUOM DALINAMĖS JŪSŲ ASMENINĖMIS DUOMENIMIS?

  Mes suteikiame jūsų duomenis šioms gavėjų kategorijoms:

  Paslaugų Teikėjai ir Vartotojai
  Duomenis Paslaugų Teikėjams teikiame tik tada, kai Jūs rezervuojate Svetainėje. Paslaugų Teikėjai ar Vartotojai, su kuriais mes dalijamės Jūsų asmens duomenimis, savarankiškai nustato šių duomenų tvarkymo tikslus ir būdus, netaikydami mūsų nurodymų šiuo klausimu. Todėl mes neatsakome už jų veiksmus ir neveikimą.

  Paslaugų tiekėjai
  Mes teikiame Jūsų asmens duomenis paslaugų teikėjams, kuriuos naudojame tvarkydami Svetainę. Paslaugų teikėjai, kuriems mes perduodame Jūsų asmens duomenis, atsižvelgiant į sutartinius susitarimus ir aplinkybes, arba kuriems taikomi mūsų nurodymai dėl šių duomenų tvarkymo tikslų ir būdų (procesoriai, pvz., debesies duomenų saugojimo paslauga, internetinės rinkodaros sistemos, pranešimų žiniatinklio rodymo sistemos) „push“, elektroninio pašto pranešimų siuntimo sistemos, srauto analizės tinklavietėse sistemos, rinkodaros kampanijų efektyvumo analizės sistemos) arba jie savarankiškai apibrėžia jų apdorojimo tikslus ir metodus (administratoriai, pvz., pakartotinės rinkodaros kampanijos paslaugos). Teikėjų, kurių paslaugomis naudojame, sąrašą galite rasti čia. Sąrašas nuolat atnaujinamas.

  Vieta. Mūsų tiekėjai daugiausia įsikūrę Lenkijoje ir kitose Europos ekonominės erdvės (EEE) šalyse, pvz., Airijoje. Kai kurie mūsų tiekėjai yra įsikūrę už EEE ribų. Perkeldami Jūsų duomenis už EEE ribų, mes įsitikiname, kad mūsų tiekėjai garantuoja aukštą asmens duomenų apsaugos lygį. Šios garantijos visų pirma atsiranda dėl pareigos naudoti Komisijos (ES) priimtas standartines sutarties sąlygas

  Jūs turite teisę paprašyti mūsų, kad pateiktume Jums standartinių sutarties sąlygų kopijas, nurodydami savo užklausą Privatumo politikos 2 punkte nurodytu būdu.

  Valstybės valdžios institucijos
  Mes teikiame Jūsų asmens duomenis, jei to prašo įgaliotos valstybės institucijos, visų pirma prokuratūros organizaciniai padaliniai, policija, asmens duomenų apsaugos tarnybos pirmininkas, Tarnybos Pirmininkas Konkurencijos ir Vartotojų Apsaugos skyriaus Pirmininkas arba Elektroninių ryšių Tarnybos Pirmininkas.

 6. KAIP ilgai saugome jūsų asmeninius duomenis?

  Mes saugome jūsų asmens duomenis per Paskyros turėjimo tinklalapyje laikotarpį. Ištrynę Sąskaitą, Jūsų duomenys bus anonimizuoti, išskyrus šiuos duomenis: vardas, pavardė, el. Pašto adresas, rezervavimo istorija ir informacija apie sutikimus (mes saugosime šiuos duomenis 3 metus nuo Paskyros ištrynimo) skundų ir pretenzijų, susijusių su naudojimusi mūsų paslaugomis, nagrinėjimo tikslais).

  Mes saugome vartotojų, kurie nėra prisijungę, asmens duomenis, atitinkančius jų įrenginiuose saugomų slapukų gyvavimo ciklą.


 7. KOKIOS JŪSŲ TEISĖS SUSIJUSIOS SU ASMENS DUOMENŲ TVARKYMU?

  Mes užtikriname žemiau nurodytų Jūsų teisių įgyvendinimą. Savo teisėmis galite pasinaudoti pateikę prašymą elektroninio pašto adresu, nurodytu Privatumo Politikos 2 punkte. Be to, galite atlikti pasirinktus Paskyros nustatymų pakeitimus skirtuke Nustatymai, prisijungę prie Svetainės.

  Teisė atšaukti sutikimą
  Jūs turite teisę atšaukti bet kokį sutikimą, kurį davėte registruodamiesi Svetainėje, taip pat naudodamiesi individualiomis Svetainėje siūlomomis paslaugomis ir funkcijomis. Sutikimo atšaukimas įsigalioja nuo sutikimo atšaukimo momento. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos tvarkymui, kurį pagal įstatymą atlikome iki jo atšaukimo. Sutikimo atšaukimas Jums nesukelia jokių neigiamų pasekmių. Tačiau tai gali užkirsti kelią tolesniam paslaugų ar funkcijų naudojimui, kurias teisėtai galime suteikti tik gavę sutikimą (pvz., siunčiant naujienlaiškį).
  Teisinis pagrindas: str. 7 sek. 3 BDAR

  Teisė prieštarauti duomenų naudojimui
  Jūs turite teisę bet kuriuo metu prieštarauti savo asmens duomenų naudojimui, įskaitant profiliavimą, jei mes tvarkome Jūsų duomenis remdamiesi savo teisėtais interesais, pvz., susijusiais su mūsų Paslaugų Teikėjų produktų ir paslaugų rinkodara, laikydami statistiką apie atskirų Svetainės funkcijų naudojimas ir Svetainių naudojimo palengvinimas, taip pat pasitenkinimo tyrimai. Atsisakymas rinkodaros pranešimų, susijusių su mūsų Teikėjų produktais ar paslaugomis, bus Jūsų prieštaravimas dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, įskaitant profiliavimą šiems tikslams. Jei Jūsų prieštaravimas pasirodys pagrįstas ir neturėsime jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenų, mes ištrinsime Jūsų duomenis, dėl kurių naudojimo Jūs prieštaravote.
  Teisinis pagrindas: str. 21 BDAR

  Teisė ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“)
  Jūs turite teisę prašyti ištrinti visus arba kai kuriuos savo asmens duomenis. Prašymą ištrinti visus asmens duomenis laikysime prašymu ištrinti Paskyrą. Nepaisant prašymo ištrinti asmens duomenis, dėl prieštaravimo ar sutikimo atšaukimo, mes galime saugoti tam tikrus asmens duomenis tiek, kiek to reikia norint pareikšti, ištirti ar apginti pretenzijas. Tai visų pirma taikoma asmens duomenims, įskaitant: vardą, pavardę, el. pašto adresą ir programų istoriją, kuriuos saugome skundų ir pretenzijų, susijusių su mūsų paslaugų naudojimu, tvarkymui.
  Teisinis pagrindas: str. 17 BDAR

  Teisė apriboti duomenų tvarkymą
  Jūs turite teisę reikalauti, kad būtų apribotas Jūsų asmens duomenų tvarkymas. Jei pateiksite tokią užklausą, tol, kol bus svarstoma, mes neleisime Jums naudotis tam tikromis funkcijomis ar paslaugomis, kurių naudojimas apims prašyme nurodytų duomenų tvarkymą. Mes taip pat nesiųsime Jums jokių pranešimų, įskaitant rinkodaros pranešimus.

  Jūs turite teisę prašyti apriboti savo asmens duomenų naudojimą šiais atvejais:
  a) kai abejojate savo asmens duomenų teisingumu - tada mes apribosime jų naudojimą tam laikotarpiui, kurio mums reikia Jūsų duomenų teisingumui patikrinti, bet ne ilgiau kaip 7 dienas;
  b) kai Jūsų duomenų tvarkymas yra neteisėtas, užuot ištrynę duomenis, Jūs prašote apriboti jų naudojimą;
  c) kai Jūsų asmens duomenys nebėra reikalingi tikslams, kuriems mes juos rinkome ar panaudojome, tačiau Jums jų reikia norint pareikšti, pareikšti ar apginti pretenzijas;
  d) kai Jūs prieštaravote savo duomenų naudojimui, apribojimas galioja tam laikui, kurio reikia norint apsvarstyti, ar dėl Jūsų ypatingos padėties Jūsų interesų, teisių ir laisvių apsauga nusveria interesus, kuriais siekiame tvarkydami Jūsų asmeniniai duomenys.
  Teisinis pagrindas: str. 18 BDAR

  Teisė susipažinti su duomenimis
  Jūs turite teisę iš mūsų gauti patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, ir jei taip yra, jūs turite teisę:
  a) susipažinti su savo asmens duomenimis;
  b) gauti informaciją apie tvarkymo tikslus, tvarkomų asmens duomenų kategorijas, šių duomenų gavėjus ar gavėjų kategorijas, planuojamą Jūsų duomenų saugojimo laikotarpį arba šio laikotarpio nustatymo kriterijus, Jūsų teises pagal BDAR ir teisę į pateikti skundą priežiūros institucijai, šių duomenų šaltinius, apie automatizuotą sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą, ir apie saugumo priemones, naudojamas perduodant šiuos duomenis už Europos Sąjungos ribų;
  c) gauti savo asmens duomenų kopiją.
  Teisinis pagrindas: str. 15 BDAR

  Teisė taisyti duomenis
  Jūs turite teisę ištaisyti ir papildyti savo pateiktus asmens duomenis. Tai galite padaryti patys skiltelyje Nustatymai. Kalbant apie kitus asmens duomenis, Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti šiuos duomenis (jei jie neteisingi) ir juos papildyti (jei jie neišsamūs).
  Teisinis pagrindas: str. 16 BDAR

  Teisė į duomenų perkeliamumą
  Jūs turite teisę gauti savo asmens duomenis, kuriuos pateikėte mums, ir tada nusiųsti juos kitam Jūsų pasirinktam asmens duomenų administratoriui, pvz., kitam panašių svetainių operatoriui. Jūs taip pat turite teisę reikalauti, kad asmens duomenis mes atsiųstume tiesiogiai tokiam kitam administratoriui, jei tai techniškai įmanoma.
  Teisinis pagrindas: str. 20 BDAR

  Kada mes įvykdysime Jūsų prašymą?
  Jei naudodamiesi minėtomis teisėmis pateikiate mums prašymą, mes įvykdome šį prašymą arba atsisakome jį vykdyti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per mėnesį nuo jo gavimo. Tačiau jei dėl prašymo sudėtingumo ar prašymų skaičiaus mes negalėsime patenkinti Jūsų prašymo per mėnesį, mes jį įvykdysime per ateinančius du mėnesius, iš anksto informuodami Jus apie numatomą pratęsimo laikotarpį.

  Dėl techninių priežasčių mums visada reikia 24 valandų, kad atnaujintume Jūsų sistemoje pasirinktus nustatymus. Todėl gali atsitikti taip, kad sistemos atnaujinimo metu iš mūsų gausite el. laišką, kurio atsisakėte.

  Pranešimas apie skundus, paklausimus ir prašymus
  Galite pateikti mums skundus, paklausimus ir prašymus dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo ir savo teisių įgyvendinimo.

  Jei manote, kad buvo pažeista Jūsų teisė į asmens duomenų apsaugą ar kitos pagal BDAR suteiktos teisės, turite teisę pateikti skundą Asmens duomenų apsaugos biuro Pirmininkui.


 8. KAIP RŪPINAMĖS JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGUMU?

  Mes dedame visas pastangas, kad užtikrintume Jūsų asmens duomenų saugumą. Registracijos ir prisijungimo metu interneto svetainėse naudojamas užšifruotas duomenų perdavimas (SSL), kuris užtikrina Jus identifikuojančių duomenų apsaugą ir žymiai trukdo neteisėtoms sistemoms ar asmenims perimti prieigą prie Jūsų Paskyros.


 9. KAIP MES NAUDOJAMĖS SLAPUKŲ POLITIKĄ?

  Išsamią informaciją apie tai, kaip naudojame slapukus, galite rasti Slapukų Politikoje.


 10. PRIVATUMO POLITIKOS POKYČIAI

  Prireikus galime pakeisti ir papildyti Privatumo Politiką. Apie bet kokius pakeitimus ar papildymus mes informuosime paskelbdami svarbią informaciją pagrindiniuose Paslaugų puslapiuose, o įvykus reikšmingiems pakeitimams, mes taip pat galime atsiųsti atskirus pranešimus Jūsų nurodytu elektroninio pašto adresu.

Privatumo Politika neapriboja jokių teisių, kurias turite pagal Nuostatus ir įstatymus.