Slowhop.com svetainės nuostatai

 

Galioja nuo 2021 m. liepos 1 d.

 1. BENDRIEJI NUOSTATAI

  1.1. Žemiau pateikti nuostatai (“Nuostatai”) apibendrina paslaugų teikimo svetainėje www.slowhop.com taisykles.

  1.2. Prieš naudodamasis Svetaine, Vartotojas privalo susipažinti su bendraisiais nuostatais. Naudojimosi Paslaugomis, kurioms registracija neprivaloma, pradžia prilygsta sutikimui su Svetainės Nuostatais. Registracija naudojimuisi Paslaugomis, kurioms registracija yra privaloma, prilygsta visiškam sutikimui su Nuostatais.

  1.3. Operatorius suteikia Vartotojams galimybę nemokamai naudotis Nuostatais teleinformacinėje sistemoje, taip pat tokiu būdu, kad juos būtų galima atsisiųsti, išsaugoti ir atsispausdinti.

  1.4. Nuo to momento, kai pradeda naudotis Paslaugomis, kiekvienas Vartotojas privalo laikytis šių Nuostatų.


 2. TERMINAI

  2.1. Operatorius - Slowhop ribotos atsakomybės įmonė registruota Krzywe, Krzywe 3, 19-411 Świętajno, įrašyta į verslininkų Nacionalinio teismo registrą, kurį tvarko Olštyno apylinkės teismas, VIII komercinis skyrius, numeriu KRS 0000592852, NIP 8471615219, REGON 363261305, įstatinis kapitalas - 20 000 PLN.

  2.2. Paslaugų teikėjas – fizinis asmuo, užsiimantis ekonomine veikla, juridinis asmuo arba organizacinis vienetas, kuris nėra juridinis asmuo, kuris oficialiai gali teikti paslaugas ir kuris savo paslaugas siūlo per Svetainę.

  2.3. Klientas - fizinis asmuo, juridinis asmuo, organizacija, kuri neturi juridinio asmens teisių, bet kuriai pagal įstatymą yra pripažintas teisinis veiksnumas, kuri naudojasi Paslaugomis teikiamomis Paslaugų teikėjo per Svetainę, remiantis šio dokumento nuostatomis.

  2.4. Vartotojai – Vartotojai ir Klientai.

  2.5. Paslaugos – paslaugos teikiamos Paslaugų teikėjo tarpininkaujant Svetainei, kurio pagrindinis tikslas yra apgyvendinimo vietų ir išvykų pasiūla. 2.6. Rezervacija – sutartis sudaryta tarp Paslaugų teikėjo ir Kliento Paslaugų teikėjo nekilnojamojo turto nuomai arba dalyvavimas Paslaugų teikėjo organizuotoje kelionėje.


 3. PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

  3.1. Vartotojai, norėdami naudotis Svetaine, turėtų atitikti šiuos techninius reikalavimus:

  3.1.1. turėti interneto ryšį.

  3.1.2. įdiegti naujausią versiją interneto naršyklės Edge, Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera.

  3.1.3. turėti ir paduoti el. pašto adresą, į kurį bus siunčiami rezervacijų užklausimai bei visą rezervacijos liečianti informacija.

  3.2. Operatorius teikia techninę platformą, leidžiančią Paslaugų teikėjams susisiekti su Klientais, rezervuoti ir pridėti savo Paslaugų pasiūlymą per Svetainę bei įvertinti Vartotojus.

  3.3. Operatorius leidžia Paslaugų teikėjui pridėti Paslaugą, kuri susidėtų iš:

  3.3.1. teminės išvykos ar aktyvumo organizavimo,

  3.3.2. užleidžia Klientams nakvynės paslaugą Paslaugų teikėjui priklausančiame nekilnojamame turte.

  3.4. Operatorius deda visas pastangas siekdamas užtikrinti, kad Svetainėje pateikiama informacija apie atskirus Paslaugų teikėjus būtų kuo naujausia, tačiau jis nėra atsakingas už bet kokią neteisingą ar pasenusią informaciją, kurią teikia Paslaugos teikėjas.

  3.5. Klientui pateikus Rezervaciją, jo nurodytu elektroninio pašto adresu bus išsiųstas patvirtinimas. Veiksmingai pateikta Rezervacija priklauso nuo visos Paslaugos teikėjo Svetainėje nurodytos mokesčio sumos apmokėjimo (išankstinis apmokėjimas), nebent Paslaugų teikėjas numato mokėjimą vėliau (mokėjimas vietoje).

  3.6. Operatorius ir Paslaugų teikėjas neatsako už užsakymo nevykdymą, atsiradusį dėl neišsamių ar melagingų duomenų pateikimo, kuriuos Klientas pateikė užsakydamas.

  3.7. Paslaugų teikėjas įsipareigoja neteikti Klientui adreso ar mokėjimų duomenų, kad apeitų Rezervaciją per Svetainę.

  3.8. Paslaugų teikėjas įsipareigoja Svetainėje pateikti savo paslaugų kainas, kurios yra identiškos ar mažesnės nei tiesiogiai ar kitais kanalais paviešintos Paslaugų kainos.

  3.9. Paslaugų teikėjas ir Operatorius pagal str. 38 punktas 12 2014 m. gegužės 30 d. įstatymo dėl vartotojų teisių (2014 m. įstatymų leidinio 827 straipsnis) atmeta galimybę atsisakyti sutarties Klientui, kuris yra vartotojas. Pagal aukščiau minėtą nuostatą, vartotojas neturi teisės atsisakyti sutarties dėl apgyvendinimo paslaugų teikimo, sudarytos ne verslo patalpose ar nuotoliniu būdu.

  3.10. Paslaugų teikėjas yra atsakingas už tinkamą paslaugos atlikimą.

  3.11. Klientas už Rezervaciją gali sumokėti per „PayU“ internetinę mokėjimo sistemą Svetainėje atlikdamas Rezervaciją arba, jei Paslaugų teikėjas numatė tokią galimybę, Paslaugos teikimo momentu taip, kaip nurodytą šių nuostatų 3.3 punkte.

  3.12. Visos Svetainėje pateiktos kainos įskaičiuoja PVM mokestį.


 4. REGISTRACIJA

  4.1. Svetainėje paskelbtą turinį galima peržiūrėti be išankstinės registracijos.

  4.2. Norėdami naudotis Svetaine, t.y. pateikti užsakymas kaip Klientas arba įdėti Paslaugą kaip Paslaugų teikėjas, Vartotojas turi užpildyti registracijos formą pateiktą Svetainėje, sukurti paskyrą bei sutikti su Nuostatomis.

  4.3. Siųsdamas registracijos formą, Vartotojas pareiškia, kad:

  4.3.1. pateikti duomenys yra išsamūs ir atitinka realybę bei nepažeidžia jokių trečiųjų šalių teisių;

  4.3.2. turi teisę sudaryti elektroninių paslaugų teikimo sutartį;

  4.3.3. susipažino su Nuostatomis ir įsipareigoja jų laikytis.

  4.4. Registruodamasis Vartotojas gali suteikti sutikimą, kad Operatorius tvarkytų jo asmens duomenis rinkodaros ar komerciniais tikslais.


 5. VARTOTOJO PASKYRA

  5.1. Operatorius, gavęs teisingai užpildytą registracijos formą, Svetainėje sukurs unikalią Vartotojo paskyrą Vartotojo pasirinktu vardu. Operatoriaus nemokamos paslaugos teikimo sutartis, susijusi su Vartotojo paskyros aptarnavimu, sudaroma Vartotojo paskyros sukūrimo dieną.

  5.2. Paslaugos teikėjas gali atsisakyti sukurti paskyrą konkrečiu pavadinimu ir bet kada ištrinti jau sukurtą paskyrą, jei pavadinimas jau yra naudojamas Svetainėje arba jei Paslaugų teikėjas gauna pagrįstą, patikimą informaciją, kad pavadinimas prieštarauja įstatymams, padorumui, pažeidžia trečiųjų šalių asmenines teises ar Paslaugų teikėjo interesams.

  5.3. Vartotojas prisijungia prie paskyros naudodamas unikalų prieigos ID ir slaptažodį. Vartotojas yra įpareigotas neatskleisti ID ar slaptažodžio jokiai trečiajai šaliai ir yra atsakingas už bet kokią žalą, padarytą dėl jų atskleidimo.

  5.4. Norint naudotis Svetaine, būtina pateikti šiuos duomenis kaip Vartotojo paskyros dalį: vardas ir pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris. Jei Vartotojas norėtų gauti sąskaitą faktūrą, būtina pateikti duomenis, reikalingus sąskaitai išrašyti, atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus (visų pirma mokesčių mokėtojo kodą, įmonės pavadinimą arba vardą ir pavardę, įmonės adresą ar namų adresą).

  5.5. Savo paskyroje Vartotojas taip pat gali savo noru pateikti savo profilio nuotrauką ir papildomą Vartotojo aprašymą. Vartotojo aprašyme negali būti neteisėto turinio.

  5.6. Savo paskyros nustatymuose Vartotojas gali leisti dalytis informacija apie ankstesnį naudojimąsi paslaugomis Svetainėje. Leidimo dalytis šia informacija suteikimas yra savanoriškas. Informacija bus prieinama tik tuo atveju, jei Vartotojas išreikš tam sutikimą, atitinkamai pakeisdamas Vartotojo paskyros nustatymus.

  5.7. Vartotojo profilis kuriamas remiantis Vartotojo paskyroje esančia informacija.

  5.7.1. Vartotojo profilyje pateikiama informacija, nurodyta Vartotojo paskyroje, įskaitant vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, Vartotojo nuotrauką, papildomą aprašymą, duomenis, reikalingus sąskaitai faktūrai ar sąskaitai išrašyti, pvz., PVM kodas, adresas, įmonės pavadinimas.

  5.7.2. Vartotojo profilyje automatiškai pateikiama informacija apie tai, kiek kartų Vartotojas naudojosi Svetainėje pateikiamomis paslaugomis, ir apie vertinimus ir nuomones, kurias Vartotojas pateikė atskiroms paslaugoms, jei tokie įvertinimai ir nuomonės buvo Vartotojo pateikti.

  5.7.3. Jei Vartotojas sutiko dalytis informacija apie naudojimąsi Svetainėje pateikiamomis paslaugomis, Vartotojo profilyje bus pateikta informacija apie visas Vartotojo naudojamas paslaugas, visų pirma apie visas jo aplankytas vietas.

  5.8. Kliento profilis yra prieinamas Operatoriui ir Paslaugų teikėjui, kuriems Klientas išsiuntė užsakymo užklausą. Profilio negali peržiūrėti kiti svetainės vartotojai.

  5.9. Paslaugos teikėjo profilį gali peržiūrėti visi Svetainės vartotojai, įskaitant tuos, kurie nėra prisijungę, ieškodami konkretaus paslaugų teikėjo pasiūlymo, tačiau šiems vartotojams prieinami tik šie duomenys: vardas, pavardė ir paslaugos teikėjo nuotrauka. Klientams, užsisakantiems Paslaugų teikėjo paslaugas, taip pat pateikiami Paslaugų teikėjo kontaktiniai duomenys: telefono numeris ir elektroninio pašto adresas.


 6. VARTOTOJO PASKYROS PAŠALINIMAS

  6.1. Vartotojas, kuris nėra Paslaugų teikėjas, gali bet kada pašalinti savo paskyrą Svetainėje, naudodamasis savo paskyros nustatymais arba susisiekęs su Operatoriumi.

  6.2. Jei Vartotojo paskyra pašalinama, jo profilis nustoja būti prieinamas kitiems Vartotojams. Vartotojo pateikti įvertinimai ir nuomonės nėra pašalinami.

  6.3. Paslaugų teikėjas, norėdamas pašalinti Paslaugos teikėjo profilį, turėtų kreiptis į Operatorių. Paslaugų teikėjas sutaria su Operatoriumi dėl Paslaugų teikėjo pasiūlymų pašalinimo arba tolesnio pasiūlymų viešinimo, įskaitant tarpusavio atsiskaitymų klausimus.

  6.4. Šiuose Nuostatuose nurodytais atvejais Operatorius gali pašalinti Vartotojo paskyrą. 6.5. Paskyros pašalinimo metu automatiškai nutraukiama sutartis su Operatoriumi dėl paskyros aptarnavimo.


 7. TEISĖS IR ATSAKOMYBĖS

  7.1. Operatorius įsipareigoja nuolat ir nepertraukiamai išlaikyti bei prižiūrėti Svetainę, kad Vartotojai galėtų ja naudotis

  7.2. Operatorius taip pat pasilieka teisę:

  7.2.1. laikinam Svetainės veikimo nutraukimas dėl Svetainės priežiūros ar modifikavimo darbų;

  7.2.2. techninių pranešimų, susijusių su Svetainės veikimu ir paslaugų teikimu, siuntimui Vartotojų el. pašto adresais;

  7.2.3. blokuoti prieigą Vartotojams, kurių paskyroje yra erotinio ar pornografinio turinio, yra neteisėtos programinės įrangos ar informacijos apie jos įsigijimą ir kitą turinį, kuris prieštarauja įstatymams, padorumui ar teisėtiems Paslaugų teikėjo interesams;

  7.2.4. nutraukti paslaugų teikimą ir ištrinti Vartotojo paskyrą Svetainėje, jei nesilaikoma Taisyklių arba tuo atveju, jei dėl Vartotojo kaltės neįmanoma veiksmingai teikti Paslaugų.

  7.2.5. bet kuriuo metu patikrinti, ar Paslaugų teikėjas įvykdė keliamus reikalavimus, kad Operatoriaus skaičiuojamas komisinis mokestis būtų mažesnis, arba, priešingai nei tvirtina Paslaugų teikėjas, komisinis mokestis turėtų būti apskaičiuojamas standartine suma. Tuo atveju, kai atsiranda minėti pažeidimai Operatorius turi teisę koreguoti komisinio mokesčio dydį (atšaukti anksčiau suteiktas nuolaidas) už laikotarpį, per kurį Paslaugų teikėjas neturėjo teisės gauti nuolaidos, ir vėliau skaičiuoti komisinį atlyginimą standartine suma (be jokių nuolaidų).

  7.3. Operatorius pasilieka teisę panaikinti Paslaugų teikėjo Pasiūlymą, jei tas neatitinka Operatoriaus politikos ar Nuostatų.

  7.4. Vartotojui draudžiama teikti neteisėtą turinį ir naudoti Svetainės paslaugas tokiu būdu, kuris prieštarauja įstatymams, padorumui ir pažeidžia trečiųjų šalių asmenines teises ar teisėtus Paslaugos teikėjo interesus. 7.5. Paslaugų teikėjas neleidžia kopijuoti, modifikuoti, platinti ar naudoti jokiu kitu būdu jokių aprašymų turinių, pateikiamų Svetainėje, išskyrus jų naudojimą kaip dalį naudojimosi Svetainės paslaugomis.


 8. VERTINIMAI IR NUOMONĖS

  8.1. Šioje Svetainėje Operatorius suteikia Vartotojams galimybę pateikti nuomones ir vertinimus apie tai, kaip Paslaugų teikėjai teikia paslaugas, ir apie tai, kaip Klientai naudojasi paslaugomis, žemiau aprašytomis sąlygomis.

  8.2. Klientas, kuris pasinaudojo tam tikro Paslaugų teikėjo paslaugomis, gali įvertinti suteiktą paslaugą ir pateikti nuomonę per Svetainę šalia Paslaugų teikėjo pasiūlymo aprašymo. Kliento pateiktą įvertinimą ir nuomonę gali matyti Operatorius, Paslaugų teikėjas ir kiti Vartotojai, įskaitant Vartotojus, kurie nėra prisijungę. Nuomonė ir įvertinimas pateikiami su Kliento vardu ir pavarde bei jo nuotrauka, jei Klientas savo paskyroje Svetainėje paskelbė nuotrauką.

  8.2.1. Vertinimas ir nuomonė, kurią Klientas pateikia konkrečiam Paslaugų teikėjui, turėtų būti susiję tik su Paslaugų teikėjo paslaugos teikimo būdu. Vertinimas ir nuomonė neturėtų būti susiję su asmens, tai yra Paslaugų teikėjo, ar jo darbuotojų individualiomis savybėmis, tokiomis kaip charakterio bruožai, pažiūros, įpročiai. Vertinimo ir nuomonės tūrinyje neturėtų būti minimos kitos paslaugoms, nesusijusios su Paslaugų teikėjo teikiamomis paslaugomis (pvz., Transporto paslauga), kitus reiškinius arba įvykius, kuriems Paslaugos teikėjas neturi įtakos (pvz., Oro reiškiniai).

  8.2.2. Kliento pateiktos nuomonės ir vertinimai yra pateikiami šalia vertinamų Paslaugų teikėjų pasiūlymų aprašymų. Peržiūrėti Kliento pateiktas nuomones ir vertinimus taip pat galima Kliento profilyje Svetainėje.

  8.3. Paslaugų teikėjas, kurio paslaugomis naudojosi konkretus Klientas, gali įvertinti, kaip Klientas naudojosi paslauga, ir pateikti Svetainėje nuomonę apie Klientą. Paslaugų teikėjo pateiktą vertinimą ir nuomonę gali matyti Operatorius, nurodytas Klientas ir tie Paslaugų teikėjai, kuriems Klientas išsiuntė užsakymo užklausą. Įvertinimo ir nuomonės kiti Vartotojai negali peržiūrėti.

  8.3.1. Paslaugų teikėjo Klientui pateiktas vertinimas ir nuomonė turėtų būti susiję tik su tuo, kaip Klientas naudojasi paslauga. Vertinimas ir nuomonė gali būti susiję su tuo, ar Klientas laikosi tų Paslaugų teikėjo priimtų vidaus taisyklių, apie kurias Klientas buvo tinkamai informuotas, ir su Kliento aiškiai prisiimtų įsipareigojimų vykdymu. Vertinimas ir nuomonė neturėtų būti susiję su individualiomis kliento savybėmis, tokiais kaip charakterio bruožai, pažiūros, įpročiai. Įvertinimas ir nuomonė neturėtų sukelti Kliento asmens duomenų atskleidimo, išskyrus informaciją apie tai, kaip Klientas naudojasi konkretaus Paslaugų teikėjo paslaugomis.

  8.4. Vartotojai privalo naudotis galimybe reikšti nuomones ir vertinimus tik tais tikslais, kuriems ši funkcija yra skirta, visų pirma siekiant užtikrinti darnų Klientų ir Paslaugų teikėjų bendradarbiavimą ir sukurti abipusį pasitikėjimą bei suteikti Klientams galimybę pasirinkti ir patikrinti Paslaugų teikėjų teikiamos paslaugos. Nepriimtina naudoti šią funkciją tikslams, prieštaraujantiems konkurencijos ir sutartinio lojalumo principams, visų pirma teikiant nepagrįstą teigiamą ar neigiamą nuomonę konkurentams ar susijusiems subjektams arba grasinant Paslaugų teikėjui neigiama nuomone tuo atveju, jei nebus pasiūlytos palankesnės sąlygos.

  8.5. Vartotojas turi galimybę redaguoti arba ištrinti paskelbtą įvertinimą ar nuomonę, susisiekęs su svetainės Operatoriumi.

  8.6. Vartotojai privalo reikšti savo nuomonę ir vertinimus, naudodami kultūringą kalbą. Draudžiama skelbti nuomones ir vertinimus, kuriuose yra neteisėto ir diskriminuojančio turinio. Operatorius informuoja, kad Vartotojai yra atsakingi už pateiktų vertinimų ir nuomonių turinį ir teisingumą, ypač už kitų žmonių įžeidimą ar jų asmeninių teisių pažeidimą.

  8.7. Operatorius informuoja, kad netikrina visų Svetainėje paskelbtų nuomonių ir vertinimų turinio, įskaitant tai, kad prieš paskelbdamas jas Svetainėje netikrina nuomonių teisėtumo. Tačiau Operatorius pasilieka teisę modifikuoti nuomonę, įskaitant atmetimą ar pašalinimą, nenurodydamas jokios priežasties, jei nuomonė pažeidžia nuomonių teikimo taisykles (https://slowhop.com/pl/zasady-dodawania-opinii).

  8.8. Vartotojai turi teisę prašyti Operatoriaus pašalinti vertinimą ar nuomonę, kuri juos įžeidžia, pažeidžia jų asmenines teises ar yra neteisėto turinio. Operatorius pasilieka teisę pašalinti tokį vertinimą ar nuomonę gavęs paaiškinimus iš Vartotojo, kuris pateikė vertinimą ar nuomonę, arba negavęs tokių paaiškinimų.

  8.9. Operatorius informuoja, kad, nepaisant teisės prašyti Operatoriaus pašalinti vertinimą ar nuomonę, Vartotojai gali ginti savo teises atitinkamuose teismo procesuose pagal taikomus įstatymus.


 9. MOKESČIAI

  9.1. Operatorius netaiko mokesčio Klientams už naudojimąsi Svetaine.

  9.2. Operatorius iš Paslaugų teikėjo ima mokesčius už naudojimąsi Svetaine pagal šiuo adresu esančiame kainoraštyje nurodytas sąlygas. Operatorius turi teisę pakeisti mokesčio dydį ir taisykles, susijusias su Paslaugų teikėjais ir nurodytas aukščiau nurodytame kainoraštyje, pranešdamas apie tai prieš 7 dienas. Tai, kas išdėstyta aukščiau, reiškia, kad naujas kainoraštis įsigalios praėjus 7 dienoms nuo jo paskelbimo šiuo adresu dienos (t. y. 7 dienos nuo elektroninio pranešimo Paslaugų teikėjams apie atliktus pakeitimus).


 10. NUOLAIDOS

  10.1. Operatorius numato galimybę suteikti nuolaidų kodus panaudojimui Svetainėje.

  10.2. Suteikti nuolaidų kodai bus galimi naudoti konkrečiai nuolaidai, pagal tam tikros akcijos taisykles paskelbtas Svetainėje.

  10.3. Vartotojas, kuriam buvo priskirtas kodas, įsipareigoja neparduoti, nedovanoti ar kitaip perduoti kitam asmeniui ar kitam subjektui suteiktą nuolaidų kodą.


 11. ATSAKOMYBĖ

  11.1. Operatorius neatsako už:

  11.1.1. bet kokią žalą, padarytą trečiosioms šalims dėl to, kad Vartotojai neatitinkamu būdu naudojasi Paslaugomis nepaisant Nuostatų ar įstatymų;

  11.1.2. tiesiogiai ar netiesiogiai susijusios su Svetaine informacija ir informacinės medžiagos Vartotojų atsiųstos ar išsiųstos Internetu;

  11.1.3. Vartotojo duomenų praradimas dėl išorinių veiksnių (pvz., programinės įrangos gedimo) ar kitų aplinkybių, kurių Operatorius negali kontroliuoti (trečiųjų šalių veiksmai);

  11.1.4. žalos, atsiradusios dėl to, kad Svetainės darbas buvo nutrauktas;

  11.1.5. jeigu Vartotojai paskyros registracijos arba Svetainės naudojimosi metu suteikė neteisingas ar nepilnas duomenis;

  11.1.6. kiti atvejai, kai Vartotojai nesilaiko šių Nuostatų sąlygų.

  11.1.7. Paslaugų teikėjo veikla.

  11.2. Operatorius neatsako už įsipareigojimus, kurie atsiranda sutarties sudarymo metu tarp Paslaugų teikėjo ir Klientų, tame tarpe už sutarties neatlikimą arba jos neatitinkamą atlikimą, taip pat už padarytas žalas susijusias su jos atlikimu.


 12. SKUNDAI

  12.1. Vartotojai turi teisę pateikti skundus apie Paslaugų realizavimą tiesiogiai Paslaugų teikėjui.

  12.2. Skundai, apie kuriuos kalbama Nuostatų punkte

  12.1. gali liesti Paslaugos kokybės suteiktos Paslaugų teikėjo.

  12.3. Vartotojai turi teisę pateikti skundus tiesiogiai Operatoriui, jeigu tas liečia Svetainės darbą. 12.4. Jeigu skundas liečia šių Nuostatų punkto

  12.3., jį reikia pateikti užpildant Svetainėje pateiktą formą.

  12.5. Skundas turi būtinai būti sudarytas iš:

  12.5.1. Vartotojo vardo;

  12.5.2. rezervacijos numerio, kuris buvo pateiktas Vartotojui el. laiške patvirtinančiame užsakymą;

  12.5.3. skundo dalyko;

  12.5.4. situacijos aprašymo pateisinančios skundo pateikimą.

  12.6. Skundai bus svarstomi per 14 dienų nuo jo gavimo datos.


 13. ASMENS DUOMENYS IR INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

  13.1. Pagal 2016 m. Balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46 / EB (bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) Vartotojas sutinka, kad Operatorius tvarkytų registracijos formoje pateiktus asmens duomenis ir atnaujintus duomenis naudodamasis Svetaine, kad galėtų teikti Svetainės teikiamą paslaugą.

  13.2. Operatorius tvarko asmens duomenis pagal Svetainėje paskelbtą Privatumo politiką.

  13.3. Patvirtindami Nuostatus, Vartotojai sutinka, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys.

  13.4. Jei Vartotojas naudojasi paslaugomis, susijusiomis su jo vaizdo atvaizdavimo viešuoju naudojimu interneto svetainėse, vadovaujantis “Autorių teisių ir gretutinių teisių” įstatymo 81 straipsniu Vartotojas sutinka, kad jį nemokamai įrašytų, atgamintų ir platintų Paslaugų teikėjas. Paslaugų teikėjas pareiškia, kad Vaizdas bus naudojamas tinkamam Paslaugų įgyvendinimui arba bus naudojamas Vartotojui identifikuoti arba Paslaugų teikėjo reklamos ir rinkodaros tikslais.

  13.5. Vartotojas pareiškia, kad turi teisę į visą Svetainėje paskelbtą turinį, kurį galima laikyti Kūriniu, kaip apibrėžta 1994 m. vasario 4 d. Lenkijos Respublikos Įstatyme dėl autorių teisių ir gretutinių teisių (toliau: Kūriniai). Vartotojas Paslaugų teikėjui suteikia nemokamą, neišimtinę ir neribotą teritorinę licenciją visam paslaugų teikimo laikotarpiui, leidžiantį Kūrinius naudoti šiose naudojimo srityse: gamyba, kopijavimas, viešas rodymas ir žiūrėjimas, įrašymas kompiuterių ir serverių atmintyje, skelbimas Internete.

  13.6. Priimdami Nuostatas, Paslaugų teikėjai sutinka, kad Operatorius naudotų jų pasiūlymuose esančią medžiagą Operatoriaus rinkodaros tikslais. Paslaugų teikėjai sutinka, kad būtų panaudotos jų nuotraukos, aprašymai ir vaizdo medžiagą, ir šioje srityje suteikia Operatoriui nemokamą, neišimtinę ir neribotą teritorinę licenciją, leidžiančią naudoti šias medžiagas 13.5 punkte nurodytomis naudojimo sąlygomis.

  13.7. Priimdami Nuostatas, Paslaugų teikėjai sutinka, kad Operatorius perduotu jų pasiūlymuose naudojama medžiagą trečiosioms šalims (pvz. partneriams) ir šioje srityje suteikia Operatoriui nemokamą, neišimtinę ir neribotą teritorinę licenciją, leidžiančią naudoti šias medžiagas 13.5 punkte nurodytomis naudojimo sąlygomis.


 14. GINČŲ SPRENDIMAS

  14.1. Visi ginčai tarp Vartotojų ir Operatoriaus bus sprendžiami draugiškai.

  14.2. Jeigu per 60 dienų nuo ginčo pradžios sprendimas nebus rastas, jis gali būti perduotas teismo sprendimui pagal Operatoriaus buvimo vieta.


 15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  15.1. Nuostatai įsigalioja 2021 m. liepos 1 d.

  15.2. Paslaugų teikėjas turi teisę keisti Taisykles dėl svarbių priežasčių, visų pirma pasikeitus galiojantiems įstatymams, susijusiems su Taisyklėse nurodytomis Operatoriaus ar Vartotojų teisėmis ir pareigomis, keičiantis Operatoriaus veiklos pobūdžiui, taip pat jei pridedamos naujos Svetainės funkcijos.

  15.3. Nuostatų pakeitimai įsigalioja praėjus 14 dienų nuo išsiųstos elektroniniu paštu Vartotojams informacijos apie pakeitimus, išskyrus Nuostatų 8 skyriaus 8.1 - 8.9 punktų nuostatas, kurios įsigalioja 2021 m. liepos 1 d. Vartotojas, nesutinkantis su Nuostatų pakeitimu, gali atsisakyti naudotis Svetaine įskaitant, visų pirma, savo paskyros pašalinimą, nesukeldamas tuo jokių neigiamų pasekmių,

  15.4. Šių Nuostatų neapibrėžtiems atvejams taikomi elektroninių paslaugų teikimo įstatymas, asmens duomenų apsaugos įstatymas, civilinio kodekso ir kitos privalomos Lenkijos įstatymų nuostatos.