ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Platné od 01.07.2021. Predchádzajúcu verziu pravidiel ochrany osobných údajov nájdete tu.

Slowhop.com vynakladá maximálne úsilie na ochranu súkromia používateľov svojich služieb. Tento dokument definuje, ako sa staráme o vaše práva a vaše osobné údaje.

 

 1. POJMY, KTORÉ POUŽÍVAME V ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Slowhop - spoločnosť Slowhop s.r.o. so sídlom v Krzywe (19-411), ul. Krivky 3, Poľsko Portál, Webová stránka - webové stránky patriace spoločnosti Slowhop. Portál je k dispozícii na adrese: www.slowhop.com

  Používateľ - dospelá fyzická osoba, ktorá má Účet a využíva Služby ponúkané na Portáli

  Neprihlásený používateľ - dospelá fyzická osoba, ktorá využíva Služby ponúkané na Portáli a ktoré nevyžadujú Účet

  Účet - súbor informácií a nastavení vytvorených Používateľom na našom Portáli

  Profil - funkcia Účtu, ktorá umožňuje Používateľovi zobrazovať a zhromažďovať vybrané informácie vrátane opisu, fotografií a obľúbených miest

  Poskytovateľ služieb - majiteľ miesta alebo organizátor činnosti, ktorý ponúka svoje služby prostredníctvom Webovej stránky (fyzická osoba podnikajúca, právnická osoba alebo organizačná zložka bez právnej subjektivity, ktorej zákon priznáva spôsobilosť na právne úkony)

  Všeobecné podmienky - podmienky o poskytovaní elektronických služieb na webových stránkach patriacich Slowhop

  GDPR - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)

  Nastavenia (Súkromie) - funkcia Účtu, ktorá umožňuje Používateľovi využívajúcemu vybrané služby na správne spravovanie týchto služieb, vrátane úpravy ich rozsahu a výberu preferencií týkajúcich sa ochrany jeho súkromia.


 2. KTO JE SPRÁVCOM OSOBNÝCH ÚDAJOV A AKO SA MÔŽETE KONTAKTOVAŤ?

  Správcom vašich osobných údajov v súvislosti s používaním webových stránok je Slowhop. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracovania osobných údajov a z toho vyplývajúcich práv nás kontaktujte na e-mailovej adrese: inspektor@slowhop.com


 3. ZA AKÝM ÚČELOM SPRACÚVAME VAŠE ÚDAJE?

  Možnosť rezervácie u Poskytovateľa služieb, napr. pobytu v penzióne alebo výletu cez Portál
  Za týmto účelom spracúvame základné osobné údaje: meno a priezvisko, opis Vášho profilu, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Poskytovateľovi služieb sprístupňujeme meno, priezvisko a opis profilu v čase zasielania otázok ohľadom rezervácie. Telefónne číslo a e-mailovú adresu sprístupňujeme v prípade potvrdenia rezervácie a platby vopred. Aby sme Poskytovateľom služieb umožnili vystaviť Používateľom za službu účet/faktúru DPH, spracúvame osobné údaje ako: meno, priezvisko, názov spoločnosti, adresa bydliska, adresa spoločnosti, DIČ.
  V tejto súvislosti je základom pre spracúvania vašich osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, t. j. zákonnosť spracovania, tak aby spoločnosť Slowhop mohla poskytovať Klientom služby spočívajúce v poskytovaní možnosti rezervácií u Poskytovateľov služieb.
  S cieľom zabezpečiť harmonickú spoluprácu medzi Poskytovateľmi služieb a Klientami, najmä s cieľom budovania vzájomnej dôvery, poskytujeme Poskytovateľovi služieb v čase žiadosti o rezerváciu aj tieto informácie zverejnené na vašom profile:
  - informácie o tom, koľkokrát ste využili služby Poskytovateľov služieb prostredníctvom platformy,
  - informácie o hodnoteniach a recenziách na služby, ktoré ste použili
  - ak ste také hodnotenia a recenzie urobili,
  - informácie o hodnoteniach a recenziách, ktoré vám vystavili Poskytovatelia služieb, ktorých služby ste využili
  - ak také hodnotenia a recenzie Poskytovatelia služieb urobili.

  V tejto súvislosti je základom spracúvania vašich osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, t. j. spracovanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje spoločnosť Slowhop a Poskytovatelia služieb, spočívajúce v zabezpečení harmonickej spolupráce a budovaní vzájomnej dôvery medzi Poskytovateľmi služieb a Klientami. V tejto súvislosti máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov.

  Ak ste vyjadrili svoj súhlas, poskytujeme Poskytovateľom služieb aj informácie o rozsahu služieb, ktoré ste prostredníctvom webovej stránky využili, najmä o miestach, ktoré ste navštívili. V tejto súvislosti je základom spracúvania vašich osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, teda váš dobrovoľný súhlas so spracovaním vašich osobných údajov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby ste ovplyvnili zákonnosť spracovania, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho odvolaním. Ak chcete odvolať súhlas, musíte tak urobiť zmenou v nastaveniach Účtu.

  Možnosť doplnenia informácií o svojich službách a prijímanie rezervácií od Používateľov Portálu (iba pre Poskytovateľov služieb)
  Táto služba sa vzťahuje iba na schválených Poskytovateľov služieb a ich údaje. Za týmto účelom spracúvame údaje uvedené v profile: meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu. Údaje uvedené v profile Poskytovateľa služieb (meno, priezvisko, adresa) sú všeobecne dostupné pre Používateľov Webových stránok. E-mailovú adresu a telefónne číslo sprístupňujeme, keď Používateľ potvrdí rezerváciu a pri platbe vopred. V tejto súvislosti je základom spracúvania vašich osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, t. j. zákonnosť spracovania, tak aby spoločnosť Slowhop mohla poskytovať Klientom služby spočívajúce v poskytovaní možnosti rezervácií u Poskytovateľov služieb.

  Možnosť prihlásiť sa na odber newslettera Slowhop
  Za týmto účelom spracúvame údaje uvedené v profile: meno, priezvisko, e-mailovú adresu. Prihlásenie sa na odber noviniek je dobrovoľné a nie je podmienkou používania iných služieb Webových stránok.
  V tejto súvislosti je základom spracúvania vašich osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, teda váš dobrovoľný súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, vyjadrený prihlásením sa k odberu noviniek. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby ste ovplyvnili zákonnosť spracovania, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho odvolaním. Odkaz na odhlásenie sa z odberu noviniek, to znamená odvolanie súhlasu so spracovaním údajov v tomto ohľade, je pripojený ku každému informačnému newsletteru.

  Prevod preddavkov a vystavovanie faktúr za marketingovú službu (iba pre Poskytovateľov služieb)
  Táto služba sa vzťahuje iba na schválených Poskytovateľov služieb a ich údaje. Za týmto účelom spracúvame: údaje o spoločnosti alebo individuálnej adrese, daňové identifikačné číslo, číslo bankového účtu. Tieto údaje nie sú k dispozícii iným používateľom Webových stránok. V tejto súvislosti je základom spracúvania vašich osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, t. j. zákonnosť spracovania, tak aby spoločnosť Slowhop mohla poskytovať Klientom služby spočívajúce v poskytovaní možnosti rezervácií u Poskytovateľov služieb. V rozsahu, v akom sme povinní spracúvať a uchovávať údaje na daňové účely, je základom pre spracovanie vašich údajov aj čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

  Štatistiky používania jednotlivých funkcií Portálu, uľahčenie jeho používania a zabezpečenie IT bezpečnosti
  Na tieto účely spracúvame osobné údaje týkajúce sa Vašej aktivity na Webových stránkach, napr.: navštívené stránky a podstránky Portálu a množstvo času stráveného na každej z nich, ako aj údaje o histórii vyhľadávania, Vašej IP adrese, polohe, ID zariadenia a údajoch prehliadača a operačného systému.
  V tejto súvislosti je základom spracúvania vašich osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, t. j. spracovanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje spoločnosť Slowhop a Poskytovatelia služieb, spočívajúce v zhromažďovaní štatistických údajov na zlepšenie webových stránok. V tejto súvislosti máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov.

  Prieskum Vašej spokojnosti
  Za týmto účelom spracúvame osobné údaje: e-mail a odpovede na nami pripravené otázky, ktoré sú zahrnuté v prieskumoch a formulároch použitých na prieskumy spokojnosti. V tejto súvislosti je základom spracúvania vašich osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, teda váš dobrovoľný súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, vyjadrený vyplnením a odoslaním nášho dotazníka alebo formulára. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby ste ovplyvnili zákonnosť spracovania, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho odvolaním.


 4. AKO PRISPÔSOBÍME SLUŽBY VAŠIM ZÁUJMOM?

  Marketing našich výrobkov a služieb našich
  Poskytovateľov služieb Za týmto účelom spracúvame osobné údaje poskytnuté pri vytváraní profilu a údaje týkajúce sa vašej aktivity na Webových stránkach, zaznamenané a uložené pomocou súborov cookies. Údaje o činnosti sa týkajú najmä údajov ako sú: história vyhľadávania, kliknutia na Portáli, návštevy hlavných stránok Webovej stránky a jej podstránok, dátumy prihlásenia a registrácie, údaje o využívaní konkrétnych služieb na Webovej stránke, história a Vaša aktivita súvisiaca s našou e-mailovou komunikáciou s Vami.

  Profilovanie
  Vyššie uvedené údaje používame na vytvorenie Vášho profilu, ktorý reprezentuje Vaše záujmy a preferencie miest, geografických oblastí. Potom do takto vytvoreného profesionálneho profilu upravíme marketingové informácie týkajúce sa našich produktov a služieb našich Poskytovateľov služieb, ktoré by Vás mohli zaujímať.

  Remarketing
  Aby sme Vás mohli osloviť pomocou našich marketingových správ mimo Webových stránok, využívame služby externých dodávateľov. Tieto služby spočívajú v zobrazovaní našich marketingových správ na iných webových stránkach, ako je Portál. Za týmto účelom si externí poskytovatelia inštalujú napríklad vhodný kód alebo pixel na stiahnutie informácií o Vašej aktivite na Portáli.

  Po zvážení nášho záujmu a Vašich záujmov, práv a slobôd sme sa rozhodli, že marketing spojený s profilovaním nebude nadmerne zasahovať do Vášho súkromia a nebude pre Vás nadmernou záťažou. V rámci marketingu produktov a služieb našich Poskytovateľov služieb neprenášame Vaše osobné údaje týmto Poskytovateľom služieb; týmto spôsobom obmedzujeme okruh ľudí, ktorí majú prístup k Vašim osobným údajom. Používame iba údaje o Vašej aktivite na Portáli. Zaujíma nás, aké miesta a výlety hľadáte, ktoré ponuky Vás zaujali a nie to, čo robíte na iných webových stránkach.
  Rešpektujeme Vašu vôľu a uľahčujeme Vám používanie Vašich práv. Za týmto účelom poskytujeme možnosť ľahko odvolať súhlas s prijímaním našich marketingových správ e-mailom na úrovni prijatých e-mailových správ. Zároveň považujeme odvolanie súhlasu s prijímaním takýchto správ za námietku proti profilovaniu na marketingové účely.


 5. S KÝM ZDIEĽAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

  Vaše údaje sprístupňujeme nasledujúcim kategóriám príjemcov:

  Poskytovatelia služieb a Používatelia
  Údaje poskytujeme Poskytovateľom služieb, iba ak vykonáte rezerváciu prostredníctvom Webovej stránky. Poskytovatelia služieb alebo Používatelia, ktorým zdieľame Vaše osobné údaje, nezávisle určujú účely a spôsoby spracúvania týchto údajov bez podliehania našim pokynom. Preto nenesieme zodpovednosť za ich činy a opomenutia.

  Poskytovatelia služieb
  Vaše osobné údaje poskytujeme poskytovateľom služieb, ktorých používame na prevádzkovanie Webových stránok. Poskytovatelia služieb, ktorým poskytujeme Vaše osobné údaje, v závislosti od zmluvných jednaní a okolností, alebo sa na nich vzťahujú naše pokyny týkajúce sa účelov a metód spracúvania týchto údajov (spracovatelia, napr. cloudová hostingová služba, online marketingové systémy, systémy na zobrazovanie oznámení web push, systémy na zasielanie e-mailových správ, systémy na analýzu prevádzky na Webových stránkach, systémy na analýzu efektívnosti marketingových kampaní) alebo samostatne definujú účely a spôsoby ich spracovania (správcovia, napr. služby remarketingových kampaní). Tu nájdete zoznam poskytovateľov, ktorých používame. Zoznam je neustále aktualizovaný.

  Lokalita
  Naši dodávatelia pôsobia hlavne v Poľsku a ďalších krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), napríklad v Írsku. Niektorí naši dodávatelia majú sídlo mimo EHP. V súvislosti s prenosom Vašich údajov mimo EHP sme zabezpečili, aby naši dodávatelia zaručovali vysokú úroveň ochrany osobných údajov. Tieto záruky vyplývajú najmä z povinnosti používať štandardné zmluvné doložky prijaté Komisiou (EÚ).

  Máte právo požiadať nás, aby sme Vám poskytli kópie štandardných zmluvných klauzúl zaslaním žiadosti spôsobom uvedeným v bode 2 Zásad ochrany osobných údajov.

  Štátne orgány
  Vaše osobné údaje poskytujeme, ak o to požiadajú oprávnené štátne orgány, najmä organizačné zložky prokuratúry, polícia, Úrad pre ochranu osobných údajov, predseda Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa alebo predseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií).


 6. AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

  Vaše osobné údaje uchovávame po dobu existencie účtu na Webových stránkach. Po vymazaní Účtu budú Vaše údaje anonymizované, s výnimkou nasledujúcich údajov: meno, priezvisko, e-mailová adresa, história rezervácií a informácie o udelených súhlasoch (tieto údaje budeme uchovávať po dobu 3 rokov od vymazania Účtu za účelom posudzovania sťažností a nárokov spojených s využívaním našich služieb).

  Osobné údaje nezaregistrovaných Používateľov uchovávame po dobu zodpovedajúcu životnému cyklu súborov cookies uložených v ich zariadeniach.


 7. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA SÚVISIACE SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?

  Zaisťujeme realizáciu vašich práv uvedených nižšie. Svoje práva môžete uplatniť odoslaním žiadosti na e-mailovú adresu uvedenú v bode 2 Zásad ochrany osobných údajov. Po prihlásení na Webovú stránku môžete navyše vykonať vybrané zmeny v nastaveniach Účtu v záložke Nastavenia.

  Právo odvolať súhlas
  Máte právo odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste udelili pri registrácii na Webovú stránku, ako aj pri používaní jednotlivých služieb a funkcií ponúkaných na Webovej stránke. Odvolanie súhlasu nadobúda účinnosť okamihom odvolania súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na nami vykonané spracovanie v súlade so zákonom pred jeho odvolaním.

  Odvolanie súhlasu nemá pre vás žiadne negatívne dôsledky. Môže to však zabrániť ďalšiemu použitiu služieb alebo funkcií, ktoré môžeme legálne poskytnúť iba so súhlasom (napr. zasielanie newslettera). Právny základ: čl. 7 sek. 3 GDPR

  Právo namietať proti použitiu údajov
  Máte právo kedykoľvek namietať proti použitiu vašich osobných údajov vrátane profilovania, ak vaše údaje spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu, napríklad v súvislosti s marketingom našich produktov a služieb našich Poskytovateľov služieb, s vedením štatistík o používaní jednotlivých funkcií Webových stránok a uľahčení využívania Portálu, ako aj s prieskumami spokojnosti.

  Zrušenie prijímania marketingových správ týkajúcich sa našich produktov alebo služieb našich Poskytovateľov služieb bude pre nás znamenať vašu námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov, vrátane profilovania na tieto účely.

  Ak sa ukáže, že vaša námietka je dôvodná a nebudeme mať žiadny iný právny základ na spracovanie vašich osobných údajov, vymažeme vaše údaje, pre ktoré ste vzniesli námietku. Právny základ: čl. 21 GDPR

  Právo na vymazanie údajov („právo na zabudnutie“)
  Máte právo požiadať o vymazanie všetkých alebo niektorých svojich osobných údajov. Žiadosť o vymazanie všetkých osobných údajov budeme považovať za žiadosť o vymazanie Účtu. Napriek žiadosti o vymazanie osobných údajov v súvislosti s námietkou alebo odvolaním súhlasu si môžeme ponechať niektoré osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na účely stanovenia, vyšetrovania alebo obrany nárokov. Týka sa to najmä osobných údajov vrátane: mena, priezviska, e-mailovej adresy a histórie aplikácií, ktoré uchovávame za účelom vybavovania sťažností a nárokov spojených s využívaním našich služieb. Právny základ: čl. 17 GDPR

  Právo na obmedzenie spracovania údajov
  Máte právo požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov. Ak podáte takúto žiadosť, do momentu jej vyriešenia vám zabránime v používaní určitých funkcií alebo služieb, ktorých použitie bude zahŕňať spracovanie údajov, na ktoré sa vzťahuje žiadosť. Rovnako vám nebudeme posielať žiadne správy, vrátane marketingových.

  Máte právo požiadať o obmedzenie použitia vašich osobných údajov v nasledujúcich prípadoch:
  a) keď spochybníte správnosť svojich osobných údajov - ich využívanie obmedzíme na čas potrebný na overenie správnosti vašich údajov, najdlhšie však na 7 dní;
  b) ak je spracúvanie vašich údajov nezákonné a namiesto ich vymazania požadujete obmedzenie ich použitia;
  c) keď vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sme ich zhromažďovali alebo používali, ale potrebujete ich na stanovenie, uplatňovanie alebo obranu nárokov;
  d) ak ste vzniesli námietku proti použitiu vašich údajov - potom dôjde k ich obmedzeniu na čas potrebný na zváženie, či - s ohľadom na vašu osobitnú situáciu - ochrana vašich záujmov, práv a slobôd prevažuje nad záujmami, ktoré sledujeme pri spracúvaní Vašich osobných údajov. Právny základ: čl. 18 GDPR

  Právo na prístup k údajom
  Máte právo od nás získať potvrdenie o tom, či spracovávame vaše osobné údaje, ak áno, máte právo:
  a) získať prístup k vašim osobným údajom;
  b) získať informácie o účeloch spracúvania, kategóriách spracúvaných osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov týchto údajov, plánovanom období uchovávania vašich údajov alebo kritériách na stanovenie tohto obdobia, vašich právach podľa GDPR a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, zdrojoch týchto údajov, o automatickom rozhodovaní vrátane profilovania a o bezpečnostných opatreniach použitých v súvislosti s prenosom týchto údajov mimo Európskej únie;
  c) získať kópiu svojich osobných údajov. Právny základ: čl. 15 GDPR

  Právo na opravu údajov
  Máte právo na opravu a doplnenie osobných údajov, ktoré ste poskytli. Môžete to urobiť sami na záložke Nastavenia. Pokiaľ ide o ďalšie osobné údaje, máte právo požiadať nás, aby sme tieto údaje opravili (ak sú nesprávne) a doplnili ich (ak sú neúplné). Právny základ: čl. 16 GDPR

  Právo na prenosnosť údajov
  Máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, a potom ich poslať inému správcovi osobných údajov podľa vášho výberu, napríklad ďalšiemu prevádzkovateľovi podobných webových stránok. Máte tiež právo požiadať, aby sme vaše osobné údaje zaslali priamo takémuto inému správcovi, ak je to technicky možné. Právny základ: čl. 20 GDPR

  Kedy splníme vašu požiadavku?
  Ak sa pri uplatňovaní vyššie uvedených práv na nás obrátite so žiadosťou, tejto žiadosti vyhovieme alebo jej odmietneme vyhovieť okamžite, najneskôr však do jedného mesiaca od jej prijatia. Ak však - vzhľadom na zložitosť žiadosti alebo počet žiadostí - nebudeme schopní vašej žiadosti vyhovieť do jedného mesiaca, vyhovieme jej v priebehu nasledujúcich dvoch mesiacov a o plánovanom predĺžení lehoty vás budeme vopred informovať.
  Z technických dôvodov vždy potrebujeme 24 hodín na aktualizáciu vami vybraných nastavení v našich systémoch. Preto sa môže stať, že od nás dostanete počas aktualizácie systému e-mail, z ktorého ste sa odhlásili.

  Hlásenie sťažností, otázok a žiadostí
  Môžete nám podať sťažnosti, otázky a žiadosti týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov a uplatňovania vašich práv. Ak sa domnievate, že došlo k porušeniu vášho práva na ochranu osobných údajov alebo iných práv, ktoré vám boli priznané podľa GDPR, máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov.


 8. AKO SA STARÁME O BEZPEČNOSŤ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

  Vyvíjame maximálne úsilie na zaistenie bezpečnosti vašich osobných údajov. Webové stránky používajú počas registrácie a prihlásenia šifrovaný prenos údajov (SSL), ktorý zaisťuje ochranu údajov, ktoré by vás mohli identifikovať a významne znemožňuje zachytenie prístupu k vášmu Účtu neoprávnenými systémami alebo osobami.


 9. AKO POUŽÍVAME COOKIES?

  Podrobnosti o tom, ako používame súbory cookies, nájdete v Politike súborov cookies.


 10. ZMENY V OBLASTI OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Zásady ochrany osobných údajov môžeme podľa potreby meniť a dopĺňať. O akýchkoľvek zmenách alebo doplnkoch vás budeme informovať zverejnením relevantných informácií na hlavných stránkach Portálu a v prípade významných zmien vám môžeme zasielať aj samostatné správy na vami uvedenú e-mailovú adresu.

  Zásady ochrany osobných údajov neobmedzujú žiadne práva, na ktoré máte nárok zo Všeobecných podmienok a právnych predpisov.