Cenník a poplatky

 

Služby zadarmo

Založenie Účtu, používanie Webovej stránky a komunikácia s ostatnými Používateľmi sú bezplatné.

 

Poplatok za profil Organizátora a Rezervácie

Po prijatí Administrátorom webovej stránky a po umožnení zverejnenia profilu Organizátora a jeho ponúk, účtujeme nasledovné poplatky (od 22.01.2019):

1) Za ubytovanie: ročný poplatok 0 EUR (od 1.1.2021). V rámci poplatku tvoríme profil organizátora, profesionálny text a ponuku zverejňujeme na facebookovom profile, Instagrame a v newsletteri.

Za rezervácie uskutočnené prostredníctvom portálu účtujeme províziu vo výške 12% netto.

2) Pre organizátorov výletov/ zážitkov a workshopov: jednorazový poplatok 100 EUR bez DPH za zverejnenie prvej ponuky a poplatok 45 EUR bez DPH za zverejnenie ďalších ponúk. V rámci poplatku tvoríme ponuku výletu, profesionálny text a ponuku zverejňujeme na facebookovom profile, Instagrame a v newsletteri.

Za rezervácie uskutočnené prostredníctvom portálu účtujeme províziu vo výške 4% netto.

3) Pre svadobné miesta: ročný poplatok 215 EUR bez DPH alebo mesačný poplatok 30 EUR bez DPH. V rámci poplatku tvoríme ponuku organizátora, profesionálny text a ponuku zverejňujeme na facebookovom profile, Instagrame a v newsletteri.

V prípade, že Klient odstúpi od Rezervácie a Poskytovateľ služby mu vráti zálohu, bude provízia vrátená Poskytovateľovi služby. V ostatných prípadoch sa provízia nevracia.

V jednotlivých prípadoch môže Portál navrhnúť individuálne podmienky spolupráce.