POLITIKA COOKIES

 

 1. POJMY, KTORÉ POUŽÍVAME V POLITIKE COOKIES 

  Cookies – textové súbory uložené webovým prehliadačom na pevnom disku počítača alebo iného zariadenia za účelom ukladania informácií používaných na vašu identifikáciu alebo na zapamätanie si histórie vašej aktivity na Webových stránkach. Súbory cookies zvyčajne obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, čas uloženia do koncového zariadenia a jedinečné číslo.

  Okrem súborov cookies používame aj ďalšie podobné technológie, ako napríklad:

  Fingerprinting – táto technológia zhromažďuje a analyzuje informácie o zariadení (informácie o prehľadávači, operačnom systéme, nainštalovaných pluginoch, časovom pásme, veľkosti obrazovky, systémových písmach a iných konfiguráciách), na ktorom využívate Webstránky. Tieto informácie sa používajú na vašu identifikáciu a zaistenie bezpečnosti Webových stránok; 

  Rozpoznávanie zariadenia – spočíva v analýze zhromaždených informácií o vašom zariadení (informácie o prehliadači, operačnom systéme, nainštalovaných pluginoch, časovom pásme, veľkosti obrazovky, systémových písmach a iných konfiguráciách) na základe štatistík a pravdepodobnosti a taktiež na priradení spoločného identifikátora na základe údajov vyplývajúcich z používania. Cieľom tejto aktivity je pokúsiť sa vás spoznať (napr. rozpoznať, že ste ten istý používateľ, ale s viacerými zariadeniami). Tieto informácie sa používajú na vašu identifikáciu. 

  Aby sme zaistili prehľadnosť informácií obsiahnutých v Politike cookies, budeme ďalej nazývať vyššie uvedené technológie cookies. Význam ostatných pojmov s veľkým začiatočným písmenom je taký, aký im bol priradený v Zásadách ochrany osobných údajov. 


 2. AKÉ DRUHY COOKIES POUŽÍVAME A NA AKÉ ÚČELY?

  Na Webstránkach používame nasledovné typy súborov cookies:
  a) „nevyhnutné“ cookies, ktoré umožňujú použitie služieb dostupných na Webových stránkach, napr. autentifikačné cookies využívané pre Služby, ktoré si vyžadujú autentifikáciu na Webstránkach;
  b) cookies používané na zaistenie bezpečnosti, napr. používané na odhalenie podvodov a zneužitia v rámci autentifikácie na Webových stránkach;
  c) „výkonnostné“ cookies, ktoré umožňujú zhromažďovanie informácií o používaní Webových stránok;
  d) „funkčné“ cookies, umožňujúce „zapamätanie si“ nastavení zvolených Používateľom a prispôsobenie používateľského rozhrania pre Používateľa, napr. zvolený jazyk alebo oblasť Používateľa, veľkosť písma, vzhľad webových stránok atď .;
  e) „reklamné“ súbory cookies, ktoré umožňujú Používateľovi doručenie reklamného obsahu prispôsobeného jeho záujmom. Používame cookies, ktoré sa od seba odlišujú nielen z hľadiska životného cyklu, ale aj z hľadiska internetovej domény, z ktorej pochádzajú.


 3. AKO SPRAVOVAŤ COOKIES? 

  Môžete definovať podmienky uloženia cookies alebo získania prístupu ku cookies prostredníctvom nastavenia webového prehľadávača alebo konfigurácie služby. Na paneli v menu internetového prehľadávača v časti “Pomocník” nájdete informácie o tom, ako odmietnuť ukladanie nových cookies, ako vymazať už uložené cookies, ako nastaviť upozornenia o uložení nových cookies a aj to, ako cookies zablokovať.

  Zmena v nastaveniach súborov cookies odmietnutím ukladania súborov cookies, môže spôsobiť ťažkosti alebo dokonca zabrániť využívaniu niektorých služieb Webových stránok.