Slowhop.com svetainės nuostatai

 
Galioja nuo gegužės 25 d. 2018 m. Ankstesnę nuostatų versiją rasite čia.

 

 1. BENDRIEJI NUOSTATAI

  1.1. Žemiau pateikti nuostatai (“Nuostatai”) apibendrina paslaugų teikimo svetainėje www.slowhop.com taisykles.

  1.2. Prieš naudodamiesi Svetaine, Vartotojai privalo susipažinti su bendraisiais nuostatais. Pradedant naudotis Paslaugomis, kurioms registracija neprivaloma, prilygsta sutikimui su Svetainės Nuostatais. Pradedant naudotis Paslaugomis, kurioms registracija yra privaloma, registracija Svetainėje prilygsta visiškam sutikimui su Nuostatais.

  1.3. Operatorius suteikia Vartotojams galimybę nemokamai naudotis Nuostatais teleinformacinėje sistemoje, taip pat tokiu būdu, kad juos būtų galima atsisiųsti, išsaugoti ir atsispausdinti.

  1.4. Nuo to momento, kai pradeda naudotis Paslaugomis, kiekvienas Vartotojas privalo laikytis šių Nuostatų.


 2. TERMINAI

  2.1. Operatorius - Slowhop ribotos atsakomybės įmonė registruota Krzywe, Krzywe 3, 19-411 Świętajno, įrašyta į verslininkų Nacionalinio teismo registrą, kurį tvarko Olštyno apylinkės teismas, VIII komercinis skyrius, numeriu KRS 0000592852, NIP 8471615219, REGON 363261305, įstatinis kapitalas - 20 000 PLN.

  2.2. Paslaugų teikėjas – fizinis asmuo, užsiimantis ekonomine veikla, juridinis asmuo arba organizacinis vienetas, kuris nėra juridinis asmuo, kuris oficialiai gali teikti paslaugas ir kuris savo paslaugas siūlo per Svetainę.

  2.3. Klientas - fizinis asmuo, juridinis asmuo, organizacija, kuri neturi juridinio asmens teisių, bet kuriai pagal įstatymą yra pripažintas teisinis veiksnumas, kuri naudojasi Paslaugomis teikiamomis Paslaugų teikėjo per Svetainę, remiantis šio dokumento nuostatomis.

  2.4. Vartotojai – Vartotojai ir Klientai.

  2.5. Paslaugos – paslaugos teikiamos Paslaugų teikėjo tarpininkaujant Svetainei, kurio pagrindinis tikslas yra apgyvendinimo vietų ir išvykų pasiūla.

  2.6. Rezervacija – sutartis sudaryta tarp Paslaugų teikėjo ir Kliento Paslaugų teikėjo nekilnojamojo turto nuomai arba dalyvavimas Paslaugų teikėjo organizuotoje kelionėje.


 3. PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

  3.1. Vartotojai, norėdami naudotis Svetaine, turėtų atitikti šiuos techninius reikalavimus:

  3.1.1. turėti interneto ryšį.

  3.1.2. įdiegti interneto naršyklė Internet Explorer 8.0, Chrome 2.0, Safari 5, Mozilla Firefox 15, Opera 11 arba jų naujausias versijas).

  3.1.3. turėti ir paduoti el. pašto adresą, į kurį bus siunčiami rezervacijų užklausimai bei visą rezervacijos liečianti informacija.

  3.2. Operatorius teikia techninę platformą, leidžiančią Paslaugų teikėjams susisiekti su Klientais, rezervuoti ir pridėti savo Paslaugų pasiūlymą per Svetainę bei įvertinti Vartotojus.

  3.3. Operatorius leidžia Paslaugų teikėjui pridėti Paslaugą, kuri susidėtų iš:

  3.3.1. teminės išvykos ar aktyvumo organizavimo,

  3.3.2. užleidžia Klientams nakvynės paslaugą Paslaugų teikėjui priklausančiame nekilnojamame turte.

  3.4. Operatorius deda visas pastangas siekdamas užtikrinti, kad Svetainėje pateikiama informacija apie atskirus Paslaugų teikėjus būtų kuo naujausia, tačiau jis nėra atsakingas už bet kokią neteisingą ar pasenusią informaciją, kurią teikia Teikėjas.

  3.5. Klientui pateikus Rezervaciją, jo nurodytu elektroninio pašto adresu bus išsiųstas patvirtinimas. Veiksmingai pateikta Rezervacija priklauso nuo visos Paslaugos teikėjo Svetainėje nurodytos mokesčio sumos apmokėjimo (išankstinis apmokėjimas), nebent Paslaugų teikėjas numato mokėjimą vėliau (mokėjimas vietoje).

  3.6. Operatorius ir Paslaugų teikėjas neatsako už užsakymo nevykdymą, atsiradusį dėl neišsamių ar melagingų duomenų pateikimo, kuriuos Klientas pateikė užsakydamas.

  3.7. Paslaugų teikėjas įsipareigoja neteikti Klientui adreso ar mokėjimų duomenų, kad apeitų Rezervaciją per Svetainę.

  3.8. Paslaugų teikėjas įsipareigoja Svetainėje pateikti savo paslaugų kainas, kurios yra identiškos ar mažesnės nei tiesiogiai ar kitais kanalais paviešintos Paslaugų kainos.

  3.9. Paslaugų teikėjas ir Operatorius pagal str. 38 punktas 12 2014 m. gegužės 30 d. įstatymo dėl vartotojų teisių (2014 m. įstatymų leidinio 827 straipsnis) atmeta galimybę atsisakyti sutarties Klientui, kuris yra vartotojas. Pagal aukščiau minėtą nuostatą, vartotojas neturi teisės atsisakyti sutarties dėl apgyvendinimo paslaugų teikimo, sudarytos ne verslo patalpose ar nuotoliniu būdu.

  3.10. Paslaugų teikėjas yra atsakingas už tinkamą paslaugos atlikimą.

  3.11. Klientas už Rezervaciją gali sumokėti per „PayU“ internetinę mokėjimo sistemą Svetainėje atlikdamas Rezervaciją arba, jei Paslaugų teikėjas numatė tokią galimybę, Paslaugos teikimo momentu taip, kaip nurodytą šių nuostatų 3.3 punkte.

  3.12. Visos Svetainėje pateiktos kainos įskaičiuoja PVM mokestį.


 4. REGISTRACIJA

  4.1. Svetainėje paskelbtą turinį galima peržiūrėti be išankstinės registracijos.

  4.2. Norėdami naudotis Svetaine, t.y. pateikti užsakymas kaip Klientas arba įdėti Paslaugą kaip Paslaugų teikėjas, Vartotojas turi užpildyti registracijos formą pateiktą Svetainėje, sukurti paskyrą bei sutikti su Nuostatomis.

  4.3. Siųsdamas registracijos formą, Vartotojas pareiškia, kad:

  4.3.1. pateikti duomenys yra išsamūs ir atitinka realybę bei nepažeidžia jokių trečiųjų šalių teisių;

  4.3.2. turi teisę sudaryti elektroninių paslaugų teikimo sutartį;

  4.3.3. susipažino su Nuostatomis ir įsipareigoja jų laikytis.

  4.4. Registruodamasis vartotojas gali suteikti sutikimą, kad Operatorius tvarkytų asmens duomenis rinkodaros ar komerciniais tikslais.


 5. VARTOTOJO PASKYRA

  5.1. Operatorius, gavęs teisingai užpildytą registracijos formą, Svetainėje sukurs unikalią Vartotojo paskyrą Vartotojo pasirinktu vardu.

  5.2. Paslaugos teikėjas gali atsisakyti sukurti paskyrą konkrečiu pavadinimu ir bet kada ištrinti jau sukurtą paskyrą, jei pavadinimas jau yra naudojamas Svetainėje arba jei Paslaugų teikėjas gauna pagrįstą, patikimą informaciją, kad pavadinimas prieštarauja įstatymams, padorumui, pažeidžia trečiųjų šalių asmenines teises ar Paslaugų teikėjo interesams.

  5.3. Vartotojas prisijungia prie paskyros naudodamas unikalų prieigos ID ir slaptažodį. Vartotojas yra įpareigotas neatskleisti ID ar slaptažodžio jokiai trečiajai šaliai ir yra atsakingas už bet kokią žalą, padarytą dėl jų atskleidimo.


 6. TEISĖS IR ATSAKOMYBĖS

  6.1. Operatorius įsipareigoja nuolat ir nepertraukiamai išlaikyti bei prižiūrėti Svetainę, kad Vartotojai galėtų ja naudotis

  6.2. Operatorius taip pat pasilieka teisę:

  6.2.1. laikinam Svetainės veikimo nutraukimas dėl Svetainės priežiūros ar modifikavimo darbų;

  6.2.2. techninių pranešimų, susijusių su Svetainės veikimu ir paslaugų teikimu, siuntimui Vartotojų el. pašto adresais;

  6.2.3. blokuoti prieigą Vartotojams, kurių paskyroje yra erotinio ar pornografinio turinio, yra neteisėtos programinės įrangos ar informacijos apie jos įsigijimą ir kitą turinį, kuris prieštarauja įstatymams, padorumui ar teisėtiems Paslaugų teikėjo interesams;

  6.2.4. nutraukti paslaugų teikimą ir ištrinti Vartotojo paskyrą Svetainėje, jei nesilaikoma Taisyklių arba tuo atveju, jei dėl Vartotojo kaltės neįmanoma veiksmingai teikti Paslaugų.

  6.3. Operatorius pasilieka teisę panaikinti Paslaugų teikėjo Pasiūlymą, jei tas neatitinka Operatoriaus politikos ar Nuostatų.

  6.4. Vartotojui draudžiama teikti neteisėtą turinį ir naudoti Svetainės paslaugas tokiu būdu, kuris prieštarauja įstatymams, padorumui ir pažeidžia trečiųjų šalių asmenines teises ar teisėtus Paslaugos teikėjo interesus.

  6.5. Paslaugų teikėjas neleidžia kopijuoti, modifikuoti, platinti ar naudoti jokiu kitu būdu jokių aprašymų turinių, pateikiamų Svetainėje, išskyrus jų naudojimą kaip dalį naudojimosi Svetainės Paslaugomis.


 7. MOKESČIAI

  7.1. Operatorius netaiko mokesčio Klientams už naudojimąsi Svetaine.

  7.2. Operatorius iš Paslaugų teikėjo ima mokesčius už naudojimąsi Svetaine pagal šiuo adresu esančiame kainoraštyje nurodytas sąlygas.


 8. NUOLAIDOS

  8.1. Operatorius numato galimybę suteikti nuolaidų kodus panaudojimui Svetainėje.

  8.2. Suteikti nuolaidų kodai bus galimi naudoti konkrečiai nuolaidai, pagal tam tikros akcijos taisykles paskelbtas Svetainėje.

  8.3. Vartotojas, kuriam buvo priskirtas kodas, įsipareigoja neparduoti, nedovanoti ar kitaip perduoti kitam asmeniui ar kitam subjektui suteiktą nuolaidų kodą.


 9. ATSAKOMYBĖ

  9.1. Operatorius neatsako už:

  9.1.1. bet kokią žalą, padarytą trečiosioms šalims dėl to, kad Vartotojai neatitinkamu būdu naudojasi Paslaugomis nepaisant Nuostatų ar įstatymų;

  9.1.2. tiesiogiai ar netiesiogiai susijusios su Svetaine informacija ir informacinės medžiagos Vartotojų atsiųstos ar išsiųstos Internetu;

  9.1.3. Vartotojo duomenų praradimas dėl išorinių veiksnių (pvz., programinės įrangos gedimo) ar kitų aplinkybių, kurių Operatorius negali kontroliuoti (trečiųjų šalių veiksmai);

  9.1.4. žalos, atsiradusios dėl to, kad Svetainės darbas buvo nutrauktas;

  9.1.5. jeigu Vartotojai paskyros registracijos arba Svetainės naudojimosi metu suteikė neteisingas ar nepilnas duomenis;

  9.1.6. kiti atvejai, kai Vartotojai nesilaiko šių Nuostatų sąlygų.

  9.1.7. Paslaugų teikėjo veikla.

  9.2. Operatorius neatsako už įsipareigojimus, kurie atsiranda sutarties sudarymo metu tarp Paslaugų teikėjo ir Klientų, tame tarpe už sutarties neatlikimą arba jos neatitinkamą atlikimą, taip pat už padarytas žalas susijusias su jos atlikimu.


 10. SKUNDAI

  10.1. Vartotojai turi teisę pateikti skundus apie Paslaugų realizavimą tiesiogiai Paslaugų teikėjui.

  10.2. Skundai, apie kuriuos kalbama Nuostatų punkte 10.1. gali liesti Paslaugos kokybės suteiktos Paslaugų teikėjo.

  10.3. Vartotojai turi teisę pateikti skundus tiesiogiai Operatoriui, jeigu tas liečia Svetainės darbą.

  10.4. Jeigu skundas liečia šių Nuostatų punkto 10.3., jį reikia pateikti užpildant Svetainėje pateiktą formą.

  10.5. Skundas turi būtinai būti sudarytas iš:

  10.5.1. Vartotojo vardo;

  10.5.2. rezervacijos numerio, kuris buvo pateiktas Vartotojui el. laiške patvirtinančiame užsakymą;

  10.5.3. skundo dalyko;

  10.5.4. situacijos aprašymo pateisinančios skundo pateikimą.

  10.6. Skundai bus svarstomi per 14 dienų nuo jo gavimo datos.


 11. ASMENS DUOMENYS IR INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

  11.1. Pagal 2016 m. Balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46 / EB (bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) Vartotojas sutinka, kad Operatorius tvarkytų registracijos formoje pateiktus asmens duomenis ir atnaujintus duomenis naudodamasis Svetaine, kad galėtų teikti Svetainės teikiamą paslaugą.

  11.2. Operatorius tvarko asmens duomenis pagal Svetainėje paskelbtą Privatumo politiką.

  11.3. Patvirtindami Nuostatus, Vartotojai sutinka, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys.

  11.4. Jei Vartotojas naudojasi paslaugomis, susijusiomis su jo vaizdo atvaizdavimo viešuoju naudojimu interneto svetainėse, vadovaujantis “Autorių teisių ir gretutinių teisių” įstatymo 81 straipsniu Vartotojas sutinka, kad jį nemokamai įrašytų, atgamintų ir platintų Paslaugų teikėjas. Paslaugų teikėjas pareiškia, kad Vaizdas bus naudojamas tinkamam Paslaugų įgyvendinimui arba bus naudojamas Vartotojui identifikuoti arba Paslaugų teikėjo reklamos ir rinkodaros tikslais.

  11.5. Vartotojas pareiškia, kad jis turi teisę į Kūriniu ekonomines autorių teises. Vartotojas Paslaugų teikėjui suteikia nemokamą, neišimtinę ir neribotą teritorinę licenciją visam Paslaugų teikimo laikotarpiui, leidžiantį Kūrinius naudoti šiose naudojimo srityse: gamyba, kopijavimas, viešas rodymas ir žiūrėjimas, įrašymas kompiuterių ir serverių atmintyje, skelbimas Internete.

  11.6. Priimdami Nuostatas, Paslaugų teikėjai sutinka, kad Operatorius naudotų jų pasiūlymuose esančią medžiagą Operatoriaus rinkodaros tikslais. Paslaugų teikėjai sutinka, kad būtų panaudotos nuotraukos, aprašymai ir vaizdo medžiagą.

  11.7. Priimdami Nuostatas, Paslaugų teikėjai sutinka, kad Operatorius perduotu jų pasiūlymuose naudojama medžiagą trečiosioms šalims (pvz. partneriams).


 12. GINČŲ SPRENDIMAS

  12.1. Visi ginčai tarp Vartotojų ir Operatoriaus bus sprendžiami draugiškai.

  12.2. Jeigu per 60 dienų nuo ginčo pradžios sprendimas nebus rastas, jis gali būti perduotas teismo sprendimui pagal Operatoriaus buvimo vieta.


 13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  13.1. Nuostatai įsigalioja 2018 m. Gegužės 25 d.

  13.2. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai keisti Taisykles. Nuostatų pakeitimai įsigalioja praėjus 7 dienoms nuo išsiųstos elektroniniu paštu Vartotojams informacijos apie pakeitimus.

  13.3. Šių Nuostatų neapibrėžtiems atvejams, taikomas elektroninių paslaugų teikimo įstatymas, asmens duomenų apsaugos įstatymas, civilinio kodekso ir kitos privalomos Lenkijos įstatymų nuostatos.