Pasterzewo 15, 11-440 Reszel
Domek z bali z widokiem na dwa jeziora i udany reset.

Oferta last minute sprzedana

11-10-2019 - 13-10-2019
do 2 osób
Tutaj bez zwierząt
Oferta rezerwacji
Cena całkowita za pobyt:

740

Wysokość przedpłaty:
240
Oferta obejmuje:

Komfortowy domek Lux z widokiem na jezioro Prywatny ogródek Drewno do kominka Bezpłatny prywatny parking Rowery MTB Rowerek wodny Sauna 2 h. ( cały domek SPA na wyłączność)

Regulamin i zasady anulacji:

Regulamin rezerwacji w obiekcie Ośrodek Widokowo Ogólne warunki rezerwacji W celu zapewnienia Państwu udanego wypoczynku i uniknięcia nieporozumień prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się, przyjęciem i zaakceptowaniem regulaminu. 1. Domek wynajmowany jest na doby. 2. Rezerwacja dotycząca wynajmu domku następuje w momencie wpłynięcia zadatku na konto Slowhopa Potwierdzenie rezerwacji domku następuje po wpłaceniu zadatku w wysokości 30% wartości pobytu. W przypadku braku wpłaty w terminie 3 dni wstępna rezerwacja zostaje anulowana. Zadatek jest bezzwrotny, chyba że strony ustalą inaczej. Pozostałe 70% wartości pobytu należy wpłacić do 7 dni przed przyjazdem na konto podane mailem lub SMS-em przez ośrodek Widokowo. W przypadku dokonywania rezerwacji w okresie poniżej 7 dni przed przyjazdem, wymagana jest pełna opłata za pobyt, płatna w dniu rezerwacji. 3. Pobyt w domku rozpoczyna się o godzinie 16.00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godzinie 10.00 w dniu wyjazdu. 4. W dniu przyjazdu w obecności personelu zostanie spisany stan licznika energetycznego, według którego nastąpi końcowe rozliczenie zużycia energii w wynajmowanym domku. Cena energii przeliczana jest według aktualnej oferty dostawcy energii. 5. Zameldowanie do godziny 22.00 jest bezpłatne. Po godzinie 22.00 może obowiązywać dodatkowa opłata 40 zł. 6. Możliwość opuszczenia domku po godzinie 10.00 należy uzgodnić z zarządcą domku . Przedłużenie pobytu skutkuje dodatkową opłatą w wysokości 20 zł za każdą godzinę. 7. W domku obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 7.00. 8. Zachowanie gości nie powinno zakłócać spokoju innych osób. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowującym się agresywnie, naruszającym spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nieprzestrzegającym powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi zarządca domku ma prawo go wymówić w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat. Zarządca nie jest zobowiązany wówczas do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu. 9. O przyjeździe większej liczby osób niż zakładała to rezerwacja prosimy informować najpóźniej w dniu przyjazdu. Na pobyt większej liczby gości zgodę musi wydać zarządca domku (stosownie do możliwości). W przypadku niedopełnienia tego punktu regulaminu zarządca domku ma prawo naliczyć dodatkowe koszty związane z pobytem dodatkowych osób zgodnie z cennikiem. Dodatkowo będzie naliczona opłata 30 zł od osoby za dościelenie dodatkowej pościeli. 10. Do zameldowania wymagany jest dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość. 11. Goście w dniu przyjazdu otrzymują do swojej dyspozycji komplet kluczy, który zobowiązani są zwrócić zarządcy domku w dniu wyjazdu. W przypadku zagubienia lub ich zniszczenia goście ponoszą opłatę w wysokości 50 zł . 12. Zwierzęta nie są akceptowane. Obsługa domku ma prawo odmówić udostępnienia miejsca noclegowego gościom, którzy zabrali ze sobą zwierzę domowe do obiektu . 13. Przedmioty pozostawione przez gościa po opuszczeniu domku na prośbę gościa mogą być odesłane na jego koszt pod wskazany przez niego adres. W innym przypadku, po trzech dniach od daty wyjazdu gościa z domku, obsługa postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych. 14. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domku nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących stworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do apartamentu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu. 15. Najemca nie może użyczać lub oddawać domku w podnajem innym osobom. 16. Na posesji wyznaczono parking niestrzeżony. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony środek lokomocji ani znajdujące się w nich mienie. 17. Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zaginione podczas wypoczynku w wynajmowanym domku. Obowiązek zabezpieczenia przed kradzieżą spoczywa na Najemcy. 18. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak wody, spowodowany problemami w centrali wodociągów i brakiem dostępu prądu, spowodowany problemami w elektrowni lub czynnikami atmosferycznymi. 19. Przy każdorazowym opuszczeniu domku prosimy o sprawdzenie, czy jest on zamknięty. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia rzeczy będących wyposażeniem domku (np. ręczniki, koce, poduszki, urządzenia, itd). Prosimy o dbanie o wynajęty domek, o wyłączanie zbędnego oświetlenia, zamykanie okien i zakręcanie wody. 20. W domku obowiązuje zakaz palenia tytoniu (lub innych używek) . Obowiązuje zakaz palenia w kominkach produktami innymi niż jest to zalecane przez wynajmującego. Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych podczas całego okresu trwania wynajmu należy do Najemcy. Ewentualne skutki nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych obciążają w całości Najemcę. 21. Obowiązuje zakaz palenia ognisk na terenie obiektu, do tego celu należy użyć grilla lub wędzarni (dostępne jest drewno, węgiel drzewny we własnym zakresie). 22. Odpalanie fajerwerków na terenie obiektu jest surowo zabronione. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Najemca zostanie obciążony karą grzywny w wysokości 500 zł. 23. W dniu zameldowania pobierana jest kaucja gwarancyjna w wysokości 400 zł , która zostanie zwrócona w dniu wyjazdu po sprawdzeniu pomieszczeń i rozliczeniu prądu. Kaucja służy do pokrycia kosztów związanych z zużyciem prądu czy ewentualnych szkód wyrządzonych przez Najemcę podczas pobytu. Jeżeli kaucja nie rekompensuje powstałej wierzytelności, Najemca zobowiązany jest do pokrycia pozostałej części kosztów usunięcia szkody, opłat za prąd. 24. Wszelkie usterki urządzeń znajdujących się w domku należy zgłaszać natychmiast obsłudze. Gość, który umyślnie lub przez niewłaściwe użytkowanie zniszczy wyposażenie domku, zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszta. 25. W dniu wyjazdu obsługa domku sprawdza stan pomieszczeń w obecności gościa. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przez obsługę przy odbiorze domku będą rozwiązywane na drodze porozumienia z gościem przed jego odjazdem. W przypadku kwestii spornych roszczenia będą dochodzone na drodze sądowej. Sądem właściwym jest Sąd przy siedzibie wynajmującego. 26. Wynajęty domek należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu (każdy domek zawiera odkurzacz Electrolux, odkurzacz do kominka, zestaw do sprzątania). 27. Goście domku w dniu wyjazdu zobowiązani są wyrzucić śmieci do pojemników wskazanych przez obsługę. 28. Późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd gościa z przyczyn niezależnych od zarządcy domku nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie. 29. Rachunki i faktury za pobyt wydajemy na życzenie klienta w ciągu 7 dni od daty wymeldowania. Zostaną one wysłane pocztą lub drogą mailową na wskazany adres. Anulacje i opłaty [KRÓTKI WYPAD NA MAZURY] Rezerwacja dotycząca wynajmu domku następuje w momencie wpłynięcia zadatku na nasze konto Potwierdzenie rezerwacji domku następuje po wpłaceniu zadatku w wysokości 30% wartości pobytu. W przypadku braku wpłaty w terminie 3 dni wstępna rezerwacja zostaje anulowana. Zadatek jest bezzwrotny, chyba że strony ustalą inaczej. Pozostałe 70% wartości pobytu należy wpłacić do 7 dni przed przyjazdem. W przypadku dokonywania rezerwacji w okresie poniżej 7 dni przed przyjazdem, wymagana jest pełna opłata za pobyt, płatna w dniu rezerwacji.WIDOKOWO to ośrodek dla rodzin z dziećmi, miłośników aktywnego odpoczynku na łonie natury oraz pasjonatów sportów wodnych. WIDOKOWO - STREFA CISZY - ODPOCZYNEK.